GSK525762

Werkzame stof
GSK525762
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Oncologie overig
Uitgebreide indicatie
NUT midline carcinoma (NMC) (een vorm van "squamous cell epithelial cancer")

1. Product

Fabrikant
GSK
Werkingsmechanisme
BET remmer
Toedieningsweg
Oraal
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
BET family bromodomain inhibitor

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
NCT01587703
Aanvullende opmerkingen
gezien de vroege fase van klinische studies is het nog onduidelijk welke therapeutische waarde het middel mogelijk heeft en wat het behandelschema zal worden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Aanvullende opmerkingen
Betreft een ultra-zeldzame vorm van kanker, zeer klein aantal patiënten verwacht die hiervoor in aanmerking gaan komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Lopende studies o.a. naar het effect bij Solide tumoren
Bronnen
clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.