Extended indication Atgam is indicated for use in adults and in children aged 2 years and older for the treatment of acq
Therapeutic value Possible added value
Total cost 840,000.00
Registration phase Registered and reimbursed

Product

Active substance Horse anti-human T lymphocyte immunoglobulin
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Atgam is indicated for use in adults and in children aged 2 years and older for the treatment of acquired moderate to severe aplastic anaemia of known or suspected immunologic aetiology as part of standard immunosuppressive therapy in patients who are unsuitable for bone marrow transplant.
Proprietary name ATgam
Manufacturer Pfizer
Portfolio holder Pfizer
Mechanism of action Immunostimulation
Route of administration Intravenous
Therapeutical formulation Concentrate for solution for infusion
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise LUMC
Additional comments ATGAM bestaat uit een mix van polyclonale antistoffen die verkregen wordt door immunisatie van paarden.

Registration

Registration route Decentralised
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date January 2020
Expected Registration February 2022
Orphan drug No
Registration phase Registered and reimbursed
Additional comments Registratieprocedure voor Atgam op Europees niveau op 7 december 2021 afgerond (decentrale procedure). Dit geneesmiddel is goedgekeurd door het CBG voor gebruik bij de hier vermelde indicatie.

Therapeutic value

Current treatment options Geen vergelijkbare behandelopties voor >80% van de patiënten met aplastische anemie. Voor een klein deel van de patiënten met aplastische anemie tot 40 jaar kan allogene stamceltransplantatie overwogen worden bij aanwezigheid van een gematchte sibling donor.
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Atgam is onderzocht in 5 klinische onderzoeken in 332 patiënten met aplastische anemie. Van deze patiënten werden 252 patiënten behandeld met Atgam 160 mg/kg, dat in evenredig verdeelde dosis werd toegediend gedurende 4 of 8 of 10 dagen. Het responspercentage in individuele onderzoeken varieerde van 39% tot 68%. In een vergelijkende studie met konijnen ATG bleek het algehele overlevingspercentages op 3 jaar significant beter voor Atgam (resp 95% versus 76%). Atgam heeft gevallen geïnduceerd van gedeeltelijk of volledig hematologisch herstel en verbeterde overleving van patiënten met aplastische anemie van bekende of veronderstelde immunologische etiologie bij patiënten die ongeschikt zijn voor beenmergtransplantatie.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration eenmalige behandeling: 16 mg/kg/day over 10 days or 20 mg/kg/day over 8 days or 40 mg/kg/day over 4 days
References Richtlijn verworven aplastische anemie, maart 2019: https://hematologienederland.nl/wp-content/uploads/2019/07/richtlijn_verworven_aplastische_anemie_2019_definitief.pdf ; Scheinberg P, et al. N EngI J Med 2011;365:430-8;
Additional comments Eenmalige behandeling: 4 tot 10 dagen (afhankelijk van dosering schema per dag). Totale aanbevolen dosering is 160mg/kg.

Expected patient volume per year

Patient volume

28

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Nederlandse Aplastische Anemie register; Tjon JM, et al. Br J Haematol 2018;180:459-62.
Additional comments 28 incidente patiënten per jaar. Atgam is nu beschikbaar via een Named Patient Progamme.

Expected cost per patient per year

Cost < 30,000.00
References Fabrikant
Additional comments De totale kosten voor een gemiddelde patiënt van 70kg zullen niet boven de €30.000 uitkomen. Dit zijn eenmalige kosten. Per september 2022 is een add-on toegekend

Potential total cost per year

Total cost

840,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.