Ibalizumab

Werkzame stof
Ibalizumab
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Virale infecties
Uitgebreide indicatie
Indicated, in combination with other antiretroviral(s), for the treatment of adults infected with multidrug-resistant HIV-1 infection for whom it is otherwise not possible to construct a suppressive antiviral regimen.

1. Product

Merknaam
Trogarzo
Fabrikant
Theratechnologies
Werkingsmechanisme
HIV remmer
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
First-in-class monoklonaal antilichaam gericht tegen CD4, wat de primare entry-receptor is van HIV.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
September 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
In maart 2018 geregistreerd door de FDA in de VS. Werd eerder beoordeeld via accelerated assessment, maar dat is gewijzigd per juni 2019. Positieve CHMP-opinie juli 2019. Geregistreerd per 26/09/2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Huidige antivirale remmers voor HIV
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Ibalizumab zal naar verwachting worden ingezet als laatste redmiddel bij patiënten die virologisch niet of slecht kunnen worden onderdrukt. Voor deze specifieke groep wordt een grote meerwaarde verwacht.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per 2 weken
Dosis per toediening
800 mg
Bronnen
NCT02707861; Emu et al. N Engl J Med 2018; 379:645-654
Aanvullende opmerkingen
De eerste dosis bedraagd 2.000 mg IV gevolgd door een onderhoudsdosis van 800 mg IV elke twee weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 5

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Ibalizumab zal waarschijnlijk worden ingezet als laatste redmiddel bij patiënten die virologisch niet of slecht kunnen worden onderdrukt. De inschatting is dan ook dat er maximaal 5 patiënten in aanmerking zullen komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 118.000
Bronnen
http://www.aidsmap.com/Ibalizumab-active-against-highly-resistant-HIV-now-approved-in-US/page/3244712/
Aanvullende opmerkingen
In de VS is ibalizumab reeds op de markt tegen een lijstprijs van $118,000.00 De prijs in de EU zal waarschijnlijk minder bedragen maar desalniettemin fors hoger zijn dan de huidige HIV-medicatie.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

590.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Subcutane toediening
Bronnen
Clinicaltrials.gov

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.