Ibrexafungerp

Werkzame stof
Ibrexafungerp
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Infectieziekten overig
Uitgebreide indicatie
Patients with acute Vulvovaginal Candidiasis

1. Product

Fabrikant
Scynexis
Werkingsmechanisme
Enzymremmer
Toedieningsweg
Oraal
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
SCY-078 is the first representative of a novel class of structurally-distinct glucan synthase inhibitors, triterpenoids.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2020
Verwachte registratie
2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Klinische studies
Aanvullende opmerkingen
Datum indiening en verwachte registratie op basis van actual primary completion date fase 3 studie in september 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Behandelopties zijn onder andere miconazol, clotrimazol, fluconazol of butoconazol.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Ibrexafungerp is mogelijk een goede behandeloptie voor patiënten met therapieresistente VVC.
Behandelduur
Gemiddeld 1 dag/dagen
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
NCT03734991

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

100 - 200

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Cijfers NHG; https://www.nivel.nl/nl/nieuws/kleine-toename-van-het-aantal-bezoeken-aan-de-huisarts; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
De incidentie van de diagnose Candidiasis urogenitale in de huisartsenpraktijk (ICPC X72) is 24,6 per 1.000 patiënten per jaar. In 2016 bezocht volgens het NIVEL 78% van de Nederlanders de huisarts in 2016. Dit komt neer op ongeveer 326.000 patiënten per jaar. De verwachting is dat dit geneesmiddel eerst ingezet zal worden bij patiënten met therapieresistente RVVC. Voor deze groep zou het een therapeutische optie kunnen bieden. Het aantal patiënten per jaar wordt ingeschat op 100-200.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Huidige behandelopties kosten rond de €400,00 per 100 mg poeder voor oplossing.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.