Ibrexafungerp

Werkzame stof
Ibrexafungerp
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Infectieziekten overig
Uitgebreide indicatie
Invasive Candidiasis

1. Product

Fabrikant
Scynexis
Werkingsmechanisme
Enzymremmer
Toedieningsweg
Oraal
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
SCY-078 is the first representative of a novel class of structurally-distinct glucan synthase inhibitors, triterpenoids.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2021
Verwachte registratie
2022
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
echinocandinen
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Scynexis: SCY-078 has shown activity against Aspergillus and Candida, including against multidrug-resistant (MDR) species Candida auris as well as Pneumocystis. Orale toediening kan mogelijk ook voordelen opleveren t.o.v. bestaande behandelmethoden.
Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
Scynexis en de klinische studies: CARES, FURI.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Huidige behandelopties kosten rond de €400,00 per 100 mg poeder voor oplossing.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
Op dit moment niet voor andere indicaties in fase III van het klinisch onderzoek.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.