Ibrutinib

Werkzame stof

Ibrutinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Stamceltransplantaties

Uitgebreide indicatie
Chronische graft-versus-host disease

1. Product

Merknaam

Imbruvica

Fabrikant

Janssen

Werkingsmechanisme

Tyrosine kinase remmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Brutons tyorinse kinase remmer

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

2021

Verwachte registratie

2022

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Goedgekeurd door de FDA in augustus 2017.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Mediaan 4.4 maand/maanden

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

420 mg

Bronnen
Waller et al.Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Oct;25(10):2002-2007.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
EBMT database
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. In naar schatting de helft van de gevallen (=300) treedt enige vorm van Graft-versus-Host-ziekte op. De verwachting is echter dat minder mensen uiteindelijk in aanmerking komen voor dit middel gezien dit middel moet gaan concurreren met andere middelen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

25.316

Bronnen
G-standaard; Waller et al.Biol Blood Marrow Transplant. 2019 Oct;25(10):2002-2007.
Aanvullende opmerkingen
Op basis van lijstprijs (per mei 2020).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

7.594.800

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Er lopen meerdere fase 3 studies in verschillende indicaties, indicatieuitbreidingen verwacht Q2 2019: Waldenstrom's macroglobulinemia (WM) icm Rituximab; Chronische Lymfatische Leukemie 1L, non-fit icm obinituzumab. Voor beide indicaties prijs verwacht rond de €70.000 per patiënt per jaar.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.