Iclaprim

Stofnaam
Iclaprim
Domein
Infectieziekten
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Skin and skin structure infections

1. Product

Fabrikant
Motif Bio
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Scrip pipeline watch 22 dec 2017: REVIVE-1; Clinical Infectious Diseases, Dec. 21, 2017. Iclaprim is a targeted Gram-positive antibiotic.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Bijzonderheid
Nieuw geneesmiddel
Datum indiening
2018
Verwachte registratie
2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Fase registratie
Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties
Bij MRSA(meticilline resistent S. aureus): vancomycine, linezolid, teicoplanine. Bij MSSA (meticilline gevoelig S. aureus): flucloxacilline.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Alleen mogelijke meerwaarde indien de behandelduur korter is dan bestaande alternatieven. Anders geen meerwaarde verwacht.
Behandelduur
Mediaan 7 dag/dagen
Toedieningsfrequentie
2 maal per dag
Dosering per toediening
80 mg
Bronnen
Huang et al. Clin Infect Dis. 2017 Dec 21. doi: 10.1093/cid/cix987.
Aanvullende opmerkingen
Behandelduur 5-14 dagen, mediaan 7 behandeldagen op basis van REVIVE-2.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 2.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties.
Aanvullende opmerkingen
"De totale incidentie van bacteriële huidinfecties in de huisartsenpraktijk ligt naar schatting rond 50 per 1000 per jaar. Antibioticaresistentie van de meest voorkomende verwekker van bacteriële huidinfecties, de Staphylococcus aureus, komt in de Nederlandse huisartsenpraktijk weinig voor. De prevalentie van resistentie varieert van 0-5% voor middelen van eerste keus, zoals flucloxacilline en fusidinezuurcrème, en 4-7% voor reservemiddelen, zoals azitromycine en claritromycine. Dit geldt waarschijnlijk ook voor antibioticaresistentie van Streptococcus pyogenes. De prevalentie van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in de Nederlandse huisartsenpraktijk is gemiddeld 0,8%, maar kan regionaal verschillen. De prevalentie van MRSA onder asielzoekers en geëmigreerde vluchtelingen is vele malen hoger, namelijk 10%." 5% van 5:100 inwoners in Nederland is 42.500. Indien dit middel een verkorte behandelduur (bijvoorbeeld 5 dagen) heeft ten opzichte van bestaande middelen dan zullen er mogelijk een paar duizend patiënten hiervoor in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Bronnen
Wellicht toepassing voor andere dan SSTI infecties met gram+verwekkers.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.