Idasanutlin

Werkzame stof

Idasanutlin

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

AML/MDS

Uitgebreide indicatie
Relapsed/refractory Acute Myeloid Leukemia in comb. with cytarabine

1. Product

Fabrikant

Roche

Werkingsmechanisme

Receptorantagonist

Toedieningsweg

Oraal

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
First-in-class MDM2-antagonist die de p53-route activeert door binding tussen p53 en zijn remmer, MDM2, te voorkomen.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Indieningsdatum

Juli 2020

Verwachte registratie

September 2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

alle combinaties met cytarabine die nu worden gegeven in de tweede lijn

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Dosis per toediening

300 mg

Bronnen
NCT02545283
Aanvullende opmerkingen
1 maal per dag of 2 maal per dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 175

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR, SPS
Aanvullende opmerkingen
Zo'n 700 patiënten krijgen jaarlijkse de diagnose AML. Bij ongeveer 50% van de patiënten komt de ziekte terug (350). Daarnaast is de p53-route disfunctioneel in ongeveer 50% van alle tumoren (175).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Gezien het een nieuw werkingsmechanisme betreft is het nog onbekend wat de kosten zullen zijn van dit product. Gaat de concurrentie aan met andere combinaties met cytarabine die nu worden gegeven in de tweede lijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

geen uitbreidingen op korte termijn, fase II: Polycythaemia vera

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.