Idasanutlin

Werkzame stof
Idasanutlin
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
AML/MDS
Uitgebreide indicatie
Relapsed/refractory Acute Myeloid Leukemia in comb. with cytarabine

1. Product

Fabrikant
Roche
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
First-in-class MDM2-antagonist die de p53-route activeert door binding tussen p53 en zijn remmer, MDM2, te voorkomen.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Juli 2020
Verwachte registratie
September 2021
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
alle combinaties met cytarabine die nu worden gegeven in de tweede lijn
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
NCT02545283
Aanvullende opmerkingen
1 maal per dag of 2 maal per dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 175

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR, SPS
Aanvullende opmerkingen
Zo'n 700 patiënten krijgen jaarlijkse de diagnose AML. Bij ongeveer 50% van de patiënten komt de ziekte terug (350). Daarnaast is de p53-route disfunctioneel in ongeveer 50% van alle tumoren (175).

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Aanvullende opmerkingen
Gezien het een nieuw werkingsmechanisme betreft is het nog onbekend wat de kosten zullen zijn van dit product. Gaat de concurrentie aan met andere combinaties met cytarabine die nu worden gegeven in de tweede lijn.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
geen uitbreidingen op korte termijn, fase II: Polycythaemia vera

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.