Idecabtagene vicleucel

Werkzame stof

Idecabtagene vicleucel

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Multiple Myeloom Relapsed and Refractory

1. Product

Fabrikant

Celgene

Werkingsmechanisme

CAR-T therapie

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
CAR-T

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Accelerated assessment

Bijzonderheid

Nieuw geneesmiddel met Priority Medicines (PRIME)

Indieningsdatum

April 2020

Verwachte registratie

Mei 2021

Registratiefase

Registratieaanvraag in behandeling

Aanvullende opmerkingen
Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. Fabrikant geeft aan dat indiening in april 2020 heeft plaatsgevonden.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Gemiddeld eenmalig

Dosis per toediening

150 - 450 x 10^6 CAR+ T cells

Bronnen
NCT03361748

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
NKR
Aanvullende opmerkingen
Zo'n 1.200 patiënten komen jaarlijks in aanmerking voor een behandeling tegen Multiple Myeloom. Gezien het hier gaat om "Relapsed and Refractory" patiënten zal slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

320.000 - 330.000

Aanvullende opmerkingen
De kosten mogelijk vergelijkbaar met andere CAR-T therapieën tisagenlecleucel en axicabtagene ciloleucel (€320.000 - €330.000).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Bronnen
AdisInsight

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.