Uitgebreide indicatie Multiple Myeloom Relapsed and Refractory
Therapeutische waarde Nog geen oordeel
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Idecabtagene vicleucel
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Multipel Myeloma
Uitgebreide indicatie Multiple Myeloom Relapsed and Refractory
Fabrikant Celgene
Werkingsmechanisme CAR-T therapie
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen CAR-T

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Versnelde beoordeling
Bijzonderheid Nieuw geneesmiddel met Priority Medicines (PRIME)
Indieningsdatum April 2020
Verwachte registratie Mei 2021
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen Dit geneesmiddel is geclassificeerd als een ATMP. Fabrikant geeft aan dat indiening in april 2020 heeft plaatsgevonden.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur eenmalig
Dosis per toediening 150 - 450 x 10^6 CAR+ T cells
Bronnen NCT03361748

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR
Aanvullende opmerkingen Zo'n 1.200 patiënten komen jaarlijks in aanmerking voor een behandeling tegen Multiple Myeloom. Gezien het hier gaat om "Relapsed and Refractory" patiënten zal slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 320.000,00 - 330.000,00
Aanvullende opmerkingen De kosten mogelijk vergelijkbaar met andere CAR-T therapieën tisagenlecleucel en axicabtagene ciloleucel (€320.000 - €330.000).

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen AdisInsight

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.