Imipenem / cilastatin / relebactam

Werkzame stof
Imipenem / cilastatin / relebactam
Domein
Infectieziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie
Behandeling van ernstige bacteriele infecties veroorzaakt door carbapenem-resistente pathogenen

1. Product

Fabrikant
MSD
Werkingsmechanisme
Antibioticum
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Een combinatie van een carbapenem (Imipenem) met een beta lactamase remmer (Relebactam).

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Bijzonderheid
Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum
November 2018
Verwachte registratie
Maart 2020
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Ceftolozaan/tazobactam, Ceftazidim/avibactam
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
4 maal per dag
Aanvullende opmerkingen
Intraveneus infuus elke 6 uur.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
De inschatting is dat er in totaal voor de behandeling van matig tot ernstige gecompliceerde intra-abdominale infecties en voor de behandeling van matig tot ernstige gecompliceerde urineweginfecties maximaal 50 patiënten zijn.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 14.000
Bronnen
Blinkhealth.com
Aanvullende opmerkingen
Kosten waarschijnlijk vergelijkbaar met Meropenem / vaborbactam: $5,175.44 voor 30x2g oplossing, 3x $5,175.44=$15,526.32 per kuur van 14 dagen. Dit is ongeveer €14.000.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

700.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.