Uitgebreide indicatie

Recarbrio is indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adu

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Totale kosten

700.000,00

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Imipenem / cilastatin / relebactam

Domein

Infectieziekten

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Bacteriele infecties

Uitgebreide indicatie

Recarbrio is indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adults with limited treatment options.

Merknaam

Recarbrio

Fabrikant

MSD

Werkingsmechanisme

Antibioticum

Toedieningsweg

Intraveneus

Toedieningsvorm

Infuus

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Een combinatie van een carbapenem (Imipenem) met een beta lactamase remmer (Relebactam).

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Bijzonderheid

Nieuwe toedieningsvorm

Indieningsdatum

November 2018

Verwachte registratie

Februari 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in december 2019. Geregistreerd in februari 2020.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Ceftolozaan/tazobactam, Ceftazidim/avibactam

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie

4 maal per dag

Aanvullende opmerkingen
Intraveneus infuus elke 6 uur.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
De inschatting is dat er in totaal voor de behandeling van matig tot ernstige gecompliceerde intra-abdominale infecties en voor de behandeling van matig tot ernstige gecompliceerde urineweginfecties maximaal 50 patiënten zijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

< 14.000,00

Bronnen
Blinkhealth.com; fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Kosten waarschijnlijk vergelijkbaar met Meropenem / vaborbactam: $5,175.44 voor 30x2g oplossing, 3x $5,175.44=$15,526.32 per kuur van 14 dagen. Dit is ongeveer €14.000.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

700.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Bronnen
SPS

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.