Uitgebreide indicatie Recarbrio is indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adu
Therapeutische waarde Nog geen inschatting mogelijk
Totale kosten 364.500,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Imipenem / cilastatin / relebactam
Domein Infectieziekten
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Bacteriele infecties
Uitgebreide indicatie Recarbrio is indicated for the treatment of infections due to aerobic Gram-negative organisms in adults with limited treatment options.
Merknaam Recarbrio
Fabrikant MSD
Werkingsmechanisme Antibioticum
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Een combinatie van een carbapenem (Imipenem) met een beta lactamase remmer (Relebactam).

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Bijzonderheid Nieuwe toedieningsvorm
Indieningsdatum November 2018
Verwachte registratie Februari 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in december 2019. Geregistreerd in februari 2020. Recarbrio is momenteel via de DOT bekostigd.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Ceftolozaan/tazobactam, Ceftazidim/avibactam
Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Toedieningsfrequentie 4 maal per dag
Aanvullende opmerkingen Intraveneus infuus elke 6 uur.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 50

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen De inschatting is dat er in totaal voor de behandeling van matig tot ernstige gecompliceerde intra-abdominale infecties en voor de behandeling van matig tot ernstige gecompliceerde urineweginfecties maximaal 50 patiënten zijn.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 4.860,00 - 9.720,00
Bronnen Medicijnkosten
Aanvullende opmerkingen Recarbrio infusiepoeder flacon 500/500/250mg €190,75 exclusief afleverkosten. €173,58 exclusief btw tarief. 4 maal daags voor 7 tot 14 dagen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

364.500,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen SPS

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.