Inclisiran

Werkzame stof
Inclisiran
Domein
Cardiovasculaire aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Lipidenverlagende medicatie
Uitgebreide indicatie
Hypercholesterolaemia, elevated LDL-cholesterol (LDL-C) despite maximum tolerated doses of LDL-C lowering therapies.

1. Product

Fabrikant
The Medicines Company
Werkingsmechanisme
Small interfering RNA (siRNA)
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
PCSK9 synthesis inhibitor

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Februari 2020
Verwachte registratie
Maart 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Dit middel zal directe concurrent worden van PCSK9 antilichamen alirocumab en evolocumab
Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Mogelijke gelijke waarde wat betreft effectiviteit maar de frequentie van toediening (2-3 keer per jaar in plaats van eens per 2 weken voor PCSK9 antilichamen) kan mogelijk toch tot potentiële meerwaarde leiden
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per 6 maanden
Dosis per toediening
300 mg
Bronnen
ORION-9, ORION-10, ORION-11
Aanvullende opmerkingen
Toediening via subcutane injectie op dag 1, dag 90 en daarna iedere 6 maanden.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

7.500 - 10.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIP-databank 2017, GVS rapport evolovumab 2016.
Aanvullende opmerkingen
Gezien de frequentie van toediening (2-3 keer per jaar in plaats van eens per 2 weken voor PCSK9 antilichamen) en de verwachting dat inclisiran goedkoper zal worden dan de PCSK9 antilichamen is de verwachting dat inclisiran de markt van PCSK9 antilichamen mogelijk zal overnemen. Het GVS rapport van evolocumab uit 2016 laat zien dat er rekening werd gehouden met 14.000 tot 20.400 potentiële patiënten. In 2017 er nog ongeveer 7.500 gebruikers van evolocumab en alirocumab, dit loopt inmiddels op richting de 10.000 gebruikers.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 4.000
Bronnen
GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Omdat de productiekosten inclisiran goedkoper zijn en het middel maar 2 tot 3 keer per jaar zal worden toegediend is de verwachting dat inclisiran goedkoper zal worden dan PCSK9 antilichamen. In 2017 werd er voor evolocumab en alirocumab respectievelijk €4.111 en €3.703 per patiënt vergoed.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

35.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.