Extended indication Leqvio is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non‑fami
Therapeutic value Possible equal value
Total cost 35,000,000.00
Registration phase Positive CHMP opinion

Product

Active substance Inclisiran
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Lipid-lowering medications
Extended indication Leqvio is indicated in adults with primary hypercholesterolaemia (heterozygous familial and non‑familial) or mixed dyslipidaemia, as an adjunct to diet: in combination with a statin or statin with other lipid‑lowering therapies in patients unable to reach LDL‑C goals with the maximum tolerated dose of a statin, or alone or in combination with other lipid‑lowering therapies in patients who are statin‑intolerant, or for whom a statin is contraindicated.
Proprietary name Leqvio
Manufacturer The Medicines Company
Mechanism of action Small interfering RNA (siRNA)
Route of administration Subcutaneous
Therapeutical formulation Injection
Budgetting framework Extramural (GVS)
Additional comments Small interfering RNA (siRNA) welke de PCSK9 synthesis blokkeert. Inclisiran is een dubbelstrengs small interfering RNAdat PSCK9 gene silencing verzorgt. Aan ieder inclisiran molecuul is GalNAc gekoppeld, waardoor het na subcutane injectie (via auto injector voor eenmalig gebruik) snel en selectief door levercellen wordt opgenomen. In de levercel verwijdert inclisiran gedurende een half jaar het bouwplan (messenger RNA) van PCSK9, wat daardoor niet meer in de levercel geproduceerd wordt en niet meer in het bloed vrijkomt. Zonder dit PCSK9 kan de lever veel beter het LDL cholesterol uit het bloed verwijderen, waardoor het LDL in het bloed daalt.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date February 2020
Expected Registration December 2020
Orphan drug No
Registration phase Positive CHMP opinion
Additional comments Positieve CHMP-opinie in oktober 2020.

Therapeutic value

Current treatment options Dit middel zal directe concurrent worden van PCSK9 antilichamen alirocumab en evolocumab
Therapeutic value Possible equal value
Substantiation Mogelijke gelijke waarde wat betreft effectiviteit maar de frequentie van toediening (2-3 keer per jaar in plaats van eens per 2 weken voor PCSK9 antilichamen) kan mogelijk toch tot potentiële meerwaarde leiden
Duration of treatment continuous
Frequency of administration 1 times every 6 months
Dosage per administration 284 mg (in 1 voorgevulde auto injector voor eenmalig gebruik)
References ORION-9, ORION-10, ORION-11
Additional comments Toediening via subcutane injectie op dag 1, dag 90 en daarna iedere 6 maanden. Inclisiran is momenteel onderzocht voor het verlagen van LDL cholesterol in combinatie met statine en/of ezetemibe. Inclisiran kan niet worden gecombineerd met PCSK9i monoclonale antilichamen: op basis van het werkingsmechanisme is combinatie van deze middelen ook niet aannemelijk. Vaste dosis van 284 mg per injectie. één injectie bij de start (+ eenmalige boosterinjecte op 3 maanden) vervolgens een injectie elke 6 maanden (= eerste jaar 3 injecties, daarna 2 injecties per jaar)

Expected patient volume per year

Patient volume

7,500 - 10,000

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GIP-databank 2017, GVS rapport evolovumab 2016.
Additional comments Gezien de frequentie van toediening (2-3 keer per jaar in plaats van eens per 2 weken voor PCSK9 antilichamen) en de verwachting dat inclisiran goedkoper zal worden dan de PCSK9 antilichamen is de verwachting dat inclisiran de markt van PCSK9 antilichamen mogelijk zal overnemen. Het GVS rapport van evolocumab uit 2016 laat zien dat er rekening werd gehouden met 14.000 tot 20.400 potentiële patiënten. In 2017 er nog ongeveer 7.500 gebruikers van evolocumab en alirocumab, dit loopt inmiddels op richting de 10.000 gebruikers.

Expected cost per patient per year

Cost < 4,000.00
References GIPdatabank
Additional comments Omdat de productiekosten inclisiran goedkoper zijn en het middel maar 2 tot 3 keer per jaar zal worden toegediend is de verwachting dat inclisiran goedkoper zal worden dan PCSK9 antilichamen. In 2017 werd er voor evolocumab en alirocumab respectievelijk €4.111 en €3.703 per patiënt vergoed.

Potential total cost per year

Total cost

35,000,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No

Other information

There is currently no futher information available.