Indacaterol acetate/glycopyrronium bromide/mometasone furoate

Stofnaam

Indacaterol acetate/glycopyrronium bromide/mometasone furoate

Domein

Longziekten algemeen

Reden van opname in Horizonscan

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Astma

Uitgebreide indicatie
Geïndiceerd voor astma patiënten die ongecontroleerd blijven ondanks een hoge dosering LABA/ICS

1. Product

Fabrikant

Novartis

Toedieningsweg

Inhalatie

Toedieningsvorm

Inhalatiepoeder

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

Aanvullende opmerkingen
Triple combinatie poederinhalator therapie met een LABA, LAMA, ICS component.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Verwachte registratie

Augustus 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Fase registratie

Klinische studies

3. Therapeutische waarde en behandelschema

Huidige behandelopties

Andere triple therapieën (Trimbow, Trelegy Ellipta)

Therapeutische waarde

Mogelijke gelijke waarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Mometason is het krachtigste ICS dat thans beschikbaar is. Zal dan in Nederland voor het eerst als ICS beschikbaar worden; wel al beschikbaar als neusspray (Nasonex). Mometason (Asmanex) is in 2011 door het ZIN beoordeeld als onderling vervangbaar met overige inhalatiecorticosteroïden.

Behandelduur

doorlopend

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Bronnen
Fabrikant; CFH-rapport 11/28: mometasonfuoraat (Asmanex®)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

5.000 - 15.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Volksgezondheidenzorg.info; Weersink et al. Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6232; expertopinie
Aanvullende opmerkingen
In 2015 waren er naar schatting 613.500 personen met astma 5-10% van de astmapopulatie is moeilijk instelbaar (30.000-60.000). Afhankelijk van de precieze indicatiestelling en de plaats in de behandelrichtlijn zal een deel van deze patiënten in aanmerking komen. De werkgroep schat in dat dit ongeveer 5.000-15.000 patiënten zal bedragen. Zal de markt moeten delen met Trimbow en Trelegy Ellipta

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

800

Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Prijs zal waarschijnlijk competitief zijn aan bestaande inhalatoren. Vergelijkbaar met Trimbow. €66,13 per verpakking is de prijs €0,55 per dosis en €2,21 per dag (2dd 2 inhalaties). Duurder dan elk van de bestanddelen afzonderlijk maar goedkoper dan losse triples. Minderkosten in geval van gepast gebruik, meerkosten in geval van het te verwachten overmatig voorschrijven.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

8.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding(en)

Indicatieuitbreiding(en)

Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.