Insulin glargine

Werkzame stof
Insulin glargine
Domein
Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Diabetes
Uitgebreide indicatie
Extension of indication to include new population for Toujeo (i.e. adolescents and children from the age of 6 years).

1. Product

Merknaam
Toujeo
Fabrikant
Sanofi
Werkingsmechanisme
Receptoragonist
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Insulin receptor agonists

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
April 2019
Verwachte registratie
December 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in oktober 2019.

3. Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De data bij volwassenen wijzen uit dat het geneesmiddel een meerwaarde heeft. De glucosewaarden zijn stabieler en er is een beter afgifte patroon waardoor het werkingsmechanisme langer is. Echter, is de data bij kinderen nog beperkt en lopen de trials nog op dit moment.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
300 U/ml
Bronnen
farmacotherapeutisch kompas

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-diabetes-bij-kinderen-en-jongeren
Aanvullende opmerkingen
Aantal kinderen met diabetes mellitus is zeer beperkt, verwachting dat toepassing in deze populatie minimaal is. Informatie over prevalentie van diabetes bij kinderen en jongeren is schaars.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
360
Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
Huidige kosten per patiënt per jaar voor insuline glargine betreffen zo'n 360 euro.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.