Uitgebreide indicatie Extension of indication to include new population for Toujeo (i.e. adolescents and children from the
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Insulin glargine
Domein Stofwisseling en Endocrinologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Diabetes
Uitgebreide indicatie Extension of indication to include new population for Toujeo (i.e. adolescents and children from the age of 6 years).
Merknaam Toujeo
Fabrikant Sanofi
Werkingsmechanisme Receptoragonist
Toedieningsweg Subcutaan
Toedieningsvorm Injectie
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Insulin receptor agonists

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum April 2019
Verwachte registratie Januari 2020
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in oktober 2019.

Therapeutische waarde

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing De data bij volwassenen wijzen uit dat het geneesmiddel een meerwaarde heeft. De glucosewaarden zijn stabieler en er is een beter afgifte patroon waardoor het werkingsmechanisme langer is. Echter, is de data bij kinderen nog beperkt en lopen de trials nog op dit moment.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 300 U/ml
Bronnen farmacotherapeutisch kompas

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-diabetes-bij-kinderen-en-jongeren
Aanvullende opmerkingen Aantal kinderen met diabetes mellitus is zeer beperkt, verwachting dat toepassing in deze populatie minimaal is. Informatie over prevalentie van diabetes bij kinderen en jongeren is schaars.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 360,00
Bronnen GIP databank
Aanvullende opmerkingen Huidige kosten per patiënt per jaar voor insuline glargine betreffen zo'n €360.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.