Ipilimumab

Werkzame stof
Ipilimumab
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Nierkanker
Uitgebreide indicatie
Yervoy is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen.

1. Product

Merknaam
Yervoy
Fabrikant
BMS
Werkingsmechanisme
CTLA-4 antilichaam
Toedieningsweg
Intraveneus
Toedieningsvorm
Infuus
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
CTLA-4 antilichaam

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
November 2017
Verwachte registratie
Januari 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Negatieve CHMP-opinie juli 2018. Fabrikant heeft in september 2018 een herbeoordeling aangevraagd. Positieve CHMP-opinie november 2018. Geregistreerd in januari 2019. Deze indicatie is in de sluis geplaatst. In mei 2019 heeft het Zorginstituut de minister geadviseerd om de combinatiebehandeling niet op te nemen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling een kosteneffectieve inzet kan worden gerealiseerd.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
TKIs; sunitinib, pazopanib en binnenkort cabozantinib en atezolizumab/bevacizumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Ipilimumab heeft een klinisch relevant en statistisch significant overlevingsvoordeel ten opzichte van sunitinib.
Behandelduur
Mediaan 7.9 week/weken
Toedingsfrequentie
1 maal per 3 weken
Dosis per toediening
1 mg/kg
Bronnen
NCT02231749; ESMO 2017 presentatie; Motzer et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290
Aanvullende opmerkingen
Behandelschema: 4 doseringen; 1 maal per 3 weken.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Zinnige Zorg verbetersignalement: Dure oncolytica. ZIN 2017; Lam et al. World J Urol 2005;23(3):202-212.
Aanvullende opmerkingen
De incidentie RCC is ongeveer 2.300 patiënten (NKR), hiervan heeft ongeveer 85% heldercellig RCC (N=1956) (Zinnige Zorg verbetersignalement: Dure oncolytica). Ongeveer 42% (N=825) heeft op moment van diagnose of in een later stadium (met/zonder nefrectomie) stage IIIb/IV RCC (Lam et al. 2005). De prognose van de patiënten bepaalt de behandelkeuze. Het marktaandeel zal afhangen van de nog onbekende therapeutisch waarde van dit middel ten opzichte van de huidige standaard therapieën en de nieuw te registreren (PD(L)1 combinatie therapieën. Uiteindelijke inschatting: zo'n 150-300 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
30.600
Bronnen
G-standaard, januari 2019; EPAR
Aanvullende opmerkingen
Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 70 kg zijn de behandelkosten per individuele patiënt €30.600 (bij gemiddeld 3,6 doseringen). De berekening is als volgt: voor een patiënt van 70 kg is 70x1 mg=70 mg ipilimumab nodig: 2x10 ml flacons (2x €4250) is €8.500 per gift. €8.500x 3,6 doseringen= €30.600 Ipilimumab per patiënt per jaar. NB: berekening is alleen vooor Ipilimumab, Nivolumab komt hier nog bij. Deze indicatie voor Ipilimumab is in de sluis geplaatst tot dat er een financieel arrangement is overeengekomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

6.885.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Malignant melanoma - first-line adjuvant monotherapy
Bronnen
SPS

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.