Uitgebreide indicatie Yervoy is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd nierc
Therapeutische waarde Geen oordeel
Totale kosten 5.294.925,00
Registratiefase Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof Ipilimumab
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Nierkanker
Uitgebreide indicatie Yervoy is in combinatie met nivolumab geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen.
Merknaam Yervoy
Fabrikant BMS
Werkingsmechanisme CTLA-4 antilichaam
Toedieningsweg Intraveneus
Toedieningsvorm Infuus
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen CTLA-4 antilichaam

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum November 2017
Verwachte registratie Januari 2019
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Negatieve CHMP-opinie juli 2018. Fabrikant heeft in september 2018 een herbeoordeling aangevraagd. Positieve CHMP-opinie november 2018. Geregistreerd in januari 2019. In mei 2019 heeft het Zorginstituut de minister geadviseerd om de combinatiebehandeling niet op te nemen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling een kosteneffectieve inzet kan worden gerealiseerd. Financieel arrangement per 1 april 2020 en deze loopt tot en met eind 2023.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties TKIs; sunitinib, pazopanib en binnenkort cabozantinib en atezolizumab/bevacizumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Ipilimumab heeft een klinisch relevant en statistisch significant overlevingsvoordeel ten opzichte van sunitinib.
Behandelduur Gemiddeld 3.6 week/weken
Toedieningsfrequentie 1 maal per 3 weken
Dosis per toediening 1 mg/kg
Bronnen NCT02231749; ESMO 2017 presentatie; Motzer et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290
Aanvullende opmerkingen Behandelschema: 4 doseringen; 1 maal per 3 weken.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

150 - 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen NKR; Zinnige Zorg verbetersignalement: Dure oncolytica. ZIN 2017; Lam et al. World J Urol 2005;23(3):202-212.
Aanvullende opmerkingen De incidentie RCC is ongeveer 2.300 patiënten (NKR), hiervan heeft ongeveer 85% heldercellig RCC (N=1956) (Zinnige Zorg verbetersignalement: Dure oncolytica). Ongeveer 42% (N=825) heeft op moment van diagnose of in een later stadium (met/zonder nefrectomie) stage IIIb/IV RCC (Lam et al. 2005). De prognose van de patiënten bepaalt de behandelkeuze. Het marktaandeel zal afhangen van de nog onbekende therapeutisch waarde van dit middel ten opzichte van de huidige standaard therapieën en de nieuw te registreren (PD(L)1 combinatie therapieën. Uiteindelijke inschatting: zo'n 150-300 patiënten.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 23.533,00
Bronnen G-standaard, april 2020; EPAR
Aanvullende opmerkingen Het Ministerie van VWS is nu met BMS een financieel arrangement voor vergoeding van ipilimumab bij RCC overeengekomen. Onderdeel van de financiële afspraken is een openbare lijstprijsverlaging van 23,1% per 1 april 2020 ten opzichte van de maart lijstprijs. Huidige A.I.P.:Yervoy (50 mg) €3.268,50 ;Yervoy (200 mg) €13.074,0 Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 70 kg zijn de behandelkosten per individuele patiënt €23.533 (bij gemiddeld 3,6 doseringen). De berekening is als volgt: voor een patiënt van 70 kg is 70x1 mg=70 mg ipilimumab nodig: 2x10 ml flacons (2x €3.268,50) is€ 6.537 per gift. €6.537x 3,6 doseringen= €23.533 Ipilimumab per patiënt per jaar. De Opdivo+Yervoy combinatie is op dit moment de enige combinatiebehandeling bij RCC waarop voor beide componenten financiële arrangementen met het Ministerie van VWS zijn overeengekomen. De netto kosten van nivolumab en ipilimumab zullen lager zijn door de financiële arrangementen die zijn afgesloten met het Ministerie van VWS.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

5.294.925,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Nee

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Malignant melanoma - first-line adjuvant monotherapy Gastric cancer; Glioblastoma; Head and neck cancer; Mesothelioma; Oesophageal cancer; Prostate cancer; Small cell lung cancer; Urogenital cancer
Bronnen SPS; adisinisght
Aanvullende opmerkingen Meerdere lopende fase 3 studies.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.