Extended indication Treatment of adult patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria.
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Registered

Product

Active substance Iptacopan
Domain Cardiovascular diseases
Reason of inclusion New medicine (specialité)
Main indication Other non-oncological hematological medications
Extended indication Treatment of adult patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria.
Proprietary name Fabhalta
Manufacturer Novartis
Portfolio holder Novartis
Mechanism of action Complement inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Extramural (GVS)
Centre of expertise Radboud UMC

Registration

Registration route Centralised (EMA)
ATMP No
Submission date March 2023
Expected Registration May 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Registered
Additional remarks Positieve CHMP opinie maart 2024

Therapeutic value

Current treatment options C5-complementremmer eculizumab of ravulizumab
Therapeutic value Possible added value
Substantiation In PNH patiënten met transfusiebehoefte ondanks eculizumab wordt een duidelijke verbetering van hemolyse, vermindering transfusie en hierdoor een meerwaarde in deze subset van patiënten geconstateerd. Verwacht wordt dat het middel geregistreerd wordt als monotherapie. Ook pegcetacoplan (subcutane infusie 2 maal per week) is als monotherapie effectief gebleken. Omdat dit naar verwachting als eerste beschikbaar komt, wordt verwacht dat patiënten in eerste instantie hierop over zullen gaan. Maar als er een oraal alternatief komt (iptacopan dan wel danicopan), dan zal dit voor veel patiënten waarschijnlijk de voorkeur hebben. 97 patiënten met PNH die behandeld werden met SoC (ecu/rav) werden gerandomiseerd tussen iptacopan en SoC. '51/60 iptacopan-treated versus 0/35 SoC-treated patients had a ≥2 g/dL Hb increase from baseline and 42/60 versus 0/35, respectively, achieved Hb ≥12 g/dL (both P<0.0001). Iptacopan monotherapy also showed superiority in transfusion avoidance, changes from baseline in Hb level, FACIT-F scores and absolute reticulocyte count.' Hierbij lijkt er dus een meerwaarde te bestaan ten opzichte van SoC, naast het feit dat dit een oraal middel is.
Frequency of administration 2 times a day
Dosage per administration 200 mg
References Lopend onderzoek, nog geen read-out: APPLY-PNH (NCT04558918); APPOINT-PNH (NCT04820530); dec 2022 late breaking abstract ASH Phase III APPLY-PNH trial (NCT04558918):

Expected patient volume per year

Patient volume

< 74

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References Pakketadvies ravulizumab Zorginstituut https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2021/12/15/pakketadvies-ravulizumab-ultomiris
Additional remarks In de Nederlandse PNH registratie (onderdeel van de internationale PNH registratie) zijn tot begin 2016, 125 patiënten geïncludeerd. Van deze patiënten werd ongeveer de helft behandeld met een C5-complementremmer, te weten eculizumab. Om een schatting te maken van het aantal PNH patiënten dat gebruik zal maken van ravulizumab, wordt er gekeken naar het aantal gebruikers van eculizumab. Op basis van declaratiedata van het Zorginstituut is gebleken dat van 2017 t/m 2020 het aantal PNH patiënten dat eculizumab gebruikte schommelde tussen 70 en 79 patiënten per jaar met een gemiddelde van 74 patiënten. Er was geen stijgende of dalende trend zichtbaar in het aantal patiënten dat eculizumab gebruikte. Om deze reden wordt er in deze budget impact analyse bij jaar 1 uitgegaan van 74 PNH patiënten die eculizumab gebruiken. Het gaat hierbij om zowel volwassenen als kinderen. Er zullen daardoor maximaal 74 patiënten in aanmerking komen als iptacopan ingezet wordt als eerstelijns middel. Als het pas ingezet zal worden na falen op een C5-complementremmer zal het patiëntvolume lager liggen.

Expected cost per patient per year

References Drugs.com
Additional remarks De kosten in de Verenigde Staten voor Fabhalta orale capsule 200 mg bedragen ongeveer $ 47.611 voor 60 capsules. De prijs in de Verenigde Staten ligt vaak hoger dan in Nederland.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Atypical haemolytic uraemic syndrome - in patients who are naive to complement inhibitor therapy (Phase III), Immunoglobulin A (IgA) nephropathy (Berger disease) (Phase III), C3 glomerulonephropathy (C3G) in adults (Phase III).
References SPS UK
Additional remarks Ook lopen er meerdere fase 2 studies (Adis Insight)

Other information

There is currently no futher information available.