Extended indication

In combination with bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (Isa VRd) in patients with newly diag

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

24,542,073.00

Registration phase

Registration application pending

Product

Active substance

Isatuximab

Domain

Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Multiple Myeloma

Extended indication

In combination with bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (Isa VRd) in patients with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) eligible for transplant.

Proprietary name

Sarclisa

Manufacturer

Sanofi

Portfolio holder

Sanofi

Mechanism of action

Immunostimulation

Route of administration

Intravenous

Therapeutical formulation

Infusion fluid

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Centre of expertise

HOVON centra waar stamceltransplantaties worden uitgevoerd

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

February 2024

Expected Registration

November 2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options

In deze populatie kunnen diverse behandelopties worden overwogen (DARA-VTd, VRd, VTd, VCd en off-label DaraVRd).

Therapeutic value

No estimate possible yet

Dosage per administration

10 mg/kg

References
www.clinicaltrials.gov met indentifier NCT03617731
Additional remarks
De toedieningsfrequentie is maximaal 5 keer in de eerste cyclus van de inductiefase en 3 keer in de tweede en derde cyclus. De cyclusduur is 42 dagen. Tijdens de onderhoudsfase bestaat de behandeling met isatuximab cycli van 28 dagen waarbij er in de eerste cycli maximaal vier toedieningen plaatsvinden, in cycli (C) 2-3 maximaal 2 toedieningen en C4-39 een enkele toediening.

Expected patient volume per year

Patient volume

< 639

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Zorginstituut Budgetimpactanalyse Carvykti
Additional remarks
De incidentie van multipel myeloom is de afgelopen jaren toegenomen van 1.338 patiënten in 2015 tot 1.557 patiënten in 2021. Dit gaat om voorlopige cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Gemiddeld bedroeg het 1.400 patiënten per jaar. De registratiehouder neemt aan dat de helft (50%) van deze patiënten jonger is dan 70 jaar. Dit betekent dat 700 patiënten in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie. Van de patiënten die in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie kreeg in 2016 91,2% een behandeling. Dit resulteert in 639 patiënten die een eerstelijns behandeling kregen voor actieve ziekte die in aanmerking kwamen voor een autologe stamceltransplantatie (ASCT) en dus inductiebehandeling.

Expected cost per patient per year

Cost

< 38,407.00

References
Fabrikant; lijstprijs Sarclisa G-standaard
Additional remarks
De kosten zijn verschillend voor het eerste en tweede jaar. Het eerste jaar €50.185,80 (op basis van doseringsschema is 24-25 doseringen). Het tweede jaar € 26.629,20 (op basis van doseringsschema 13 toedieningen).

Potential total cost per year

Total cost

24,542,073.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Additional remarks
Dit betreft een gemiddelde budgetimpact omdat de kosten verschillen in het eerste en het tweede behandeljaar van een patiënt.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.