Istradefylline

Werkzame stof
Istradefylline
Domein
Neurologische aandoeningen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Parkinson
Uitgebreide indicatie
Adjunctive treatment to levodopa-based regimens in patients with Parkinson’s disease

1. Product

Fabrikant
Kyowa
Werkingsmechanisme
Receptorantagonist
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Tablet
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Adenosine A2 receptor antagonists

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
Januari 2020
Verwachte registratie
Februari 2021
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen
FDA heeft dit geneesmiddel al geregistreerd voor bovenstaande indicatie.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
levodopa/​carbidopa (en levodopa in combinatie met andere decarboxylaseremmers). Amantadine, APO-go en COMT-remmers.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Het is het eerste geneesmiddel voor parkinson in zijn categorie (A2a-receptor antagonist). Hierdoor kan het eventueel een uitkomst bieden voor patiënten die niet meer goed uitkomen op andere therapieën buiten de levodopa om (dopaminerg). Het is een toevoeging aan levodopa (ook in combinatie met decarboxylaseremmers). Het kan ingezet worden om off-episoden te verminderden. Patiënten hebben waarschijnlijk gemiddeld 1 uur minder "off" tijd.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
20 mg - 40 mg
Bronnen
NCT01968031; - Park A. Istradefylline for the treatment of Parkinson's disease. Expert Opin Pharmacother 2012; Mizuno Y. Clinical efficacy of istradefylline (KW-6002) in Parkinson's disease: a randomized, controlled study. Mov Disord 2010. Mizuno Y, Adenosine A2A receptor antagonist istradefylline reduces daily off time in Parkinson's disease. Mov Disord 2013.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 5.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
In 2018 waren er volgens de GIPdatabank 83 gebruikers van de APO-go pen en 1.800 gebruikers van COMT-remmers. Daarnaast waren 4.268 gebruikers van amantadine, (mogelijk niet alleen voor Parkinson gebruikt in het geval van off-symptomen bij levodopa, gezien de leeftijd.) Er waren verder in 2018 iets meer dan 1.000 gebruikers van MAO-B remmers. Naar verwachting zal dit leiden tot maximaal 5.000 patiënten die jaarlijks gebruik zullen maken van istradefylline.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
800 - 1.000
Bronnen
GIP databank
Aanvullende opmerkingen
Kosten naar verwachting vergelijkbaar met levodopa in combinatie met andere decarboxylaseremmers

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.500.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.