Uitgebreide indicatie Adjunctive treatment to levodopa-based regimens in patients with Parkinson’s disease
Therapeutische waarde Mogelijke meerwaarde
Totale kosten 4.500.000,00
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling

Product

Werkzame stof Istradefylline
Domein Neurologische aandoeningen
Reden van opname Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie Parkinson
Uitgebreide indicatie Adjunctive treatment to levodopa-based regimens in patients with Parkinson’s disease
Fabrikant Kyowa
Werkingsmechanisme Receptorantagonist
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Tablet
Bekostigingskader Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen Adenosine A2 receptor antagonists

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Indieningsdatum Januari 2020
Verwachte registratie Februari 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Registratieaanvraag in behandeling
Aanvullende opmerkingen FDA heeft dit geneesmiddel al geregistreerd voor bovenstaande indicatie.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties levodopa/​carbidopa (en levodopa in combinatie met andere decarboxylaseremmers). Amantadine, APO-go en COMT-remmers.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Het is het eerste geneesmiddel voor parkinson in zijn categorie (A2a-receptor antagonist). Hierdoor kan het eventueel een uitkomst bieden voor patiënten die niet meer goed uitkomen op andere therapieën buiten de levodopa om (dopaminerg). Het is een toevoeging aan levodopa (ook in combinatie met decarboxylaseremmers). Het kan ingezet worden om off-episoden te verminderden. Patiënten hebben waarschijnlijk gemiddeld 1 uur minder "off" tijd.
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 20 mg - 40 mg
Bronnen NCT01968031; - Park A. Istradefylline for the treatment of Parkinson's disease. Expert Opin Pharmacother 2012; Mizuno Y. Clinical efficacy of istradefylline (KW-6002) in Parkinson's disease: a randomized, controlled study. Mov Disord 2010. Mizuno Y, Adenosine A2A receptor antagonist istradefylline reduces daily off time in Parkinson's disease. Mov Disord 2013.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 5.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen GIP databank
Aanvullende opmerkingen In 2018 waren er volgens de GIPdatabank 83 gebruikers van de APO-go pen en 1.800 gebruikers van COMT-remmers. Daarnaast waren 4.268 gebruikers van amantadine, (mogelijk niet alleen voor Parkinson gebruikt in het geval van off-symptomen bij levodopa, gezien de leeftijd.) Er waren verder in 2018 iets meer dan 1.000 gebruikers van MAO-B remmers. Naar verwachting zal dit leiden tot maximaal 5.000 patiënten die jaarlijks gebruik zullen maken van istradefylline.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 800,00 - 1.000,00
Bronnen GIP databank
Aanvullende opmerkingen Kosten naar verwachting vergelijkbaar met levodopa in combinatie met andere decarboxylaseremmers

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

4.500.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.