Itacitinib

Werkzame stof

Itacitinib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Stamceltransplantaties

Uitgebreide indicatie
Grade II to IV acute graft-versus-host disease (aGvHD).

1. Product

Fabrikant

Incyte

Werkingsmechanisme

JAK tyrosine kinaseremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Janus kinase 1 (JAK1)-inhibitor.

2. Registratie

Indieningsdatum

2020

Verwachte registratie

2021

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Phase III gestart, GRAVITAS-301, JAK1 inhibitor icm corticosteroids.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Ciclosporin en corticosteroiden (en zodra geregistreerd ibrutinib)

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Nog geen valide uitspraak over te doen daar nog geen data bekend zijn van de GRAVITAS trial

Behandelduur

doorlopend

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 300

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
EBMT database
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks worden in Nederland circa 600 allogene stamceltransplantaties uitgevoerd. In naar schatting de helft van de gevallen (=300) treedt enige vorm van Graft-versus-Host-ziekte op. Gezien 2L behandeling zal slechts een deel van deze patiënten in aanmerking komen voor Prochymal.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

74.000

Bronnen
Medicijnkosten.nl
Aanvullende opmerkingen
Geschatte maximale kosten op basis van kosten en behandelschema ibrutinib  is €74.000,00 per patiënt per jaar.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

22.200.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Bronnen
Clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen
Er lopen wel meerdere studies voor andere aandoeningen maar nog niet in phase III.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.