Ivacaftor

Werkzame stof
Ivacaftor
Domein
Longziekten algemeen
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding IND
Hoofdindicatie
Taaislijmziekte
Uitgebreide indicatie
Kalydeco granules are indicated for the treatment of children with cystic fibrosis (CF) aged 12-24 months and weighing 7 kg to less than 25 kg who have one of the following gating (class III) mutations in the CFTR gene: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N or S549R

1. Product

Merknaam
Kalydeco
Fabrikant
Vertex
Werkingsmechanisme
Eiwitchaperone
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Granulaat
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Verbeterd de werking van het CFTR kanaal in patiënten met de CFTR-genmutaties G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N of S549R. Scrip pipeline watch 8 dec 2017: ARRIVAL: positive results in children aged one tot two years. Phase III Interim/Top-line Results

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Indieningsdatum
2018
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen
Ivacaftor is al geregistreerd voor 2 jaar en ouder. Positieve CHMP-opinie oktober 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Geen vergelijkbare behandelopties voor deze leeftijdscategorie.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Op dit moment zijn er geen goede behandelopties beschikbaar voor deze patiëntenpopulatie. De tot op heden gevonden effecten zijn klein en of die op de lange termijn resulteren in echte verbetering van het beloop van de ziekte ligt voor de hand maar is niet bewezen. Ivacaftor wordt als monotherapie bij adolescenten en volwassenen nu niet meer gegeven maar steeds in combinatie met lumacaftor (Orkambi) omdat het niet geschikt lijkt voor de behandeling van patiënten met deltaF508 mutaties, wat in Nederland de meerderheid is. Bijkomend probleem zijn de non-responders, die zijn op dit moment nog niet goed te voorspellen.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
50 mg
Bronnen
NCT02725567; Farmacotherapeutisch Kompas

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

2 - 3

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.
Aanvullende opmerkingen
In Nederland zijn zo'n 1.500 CF patienten. Er worden daarbij ongeveer 50 kinderen per jaar geboren met CF. 4-5% van de patiënten komt in aanmerking voor Ivacaftor gebaseerd op genetische achtergrond.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
< 233.400
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Maximale kosten o.b.v. de lijstprijs.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

583.500

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Aanvullende opmerkingen
Mogelijke totale kosten kunnen oplopen in verband met het ontbreken van duidelijke stopcriteria.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
Cystische fibrose voor kinderen van 6 to 12 maanden met een gating mutatie (verwachting Q4 2019), Cystische fibrose voor kinderen <6 maanden met een gating mutatie (verwachting 2021 / 2022).

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.