Ixazomib

Active substance
Ixazomib
Domain
Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
Indication extension
Main indication
Multiple Myeloma
Extended indication
Newly diagnosed Multiple Myeloma (MM)

1. Product

Proprietary name
Ninlaro
Manufacturer
Takeda
Mechanism of action
Proteasome inhibitor
Route of administration
Oral
Therapeutical formulation
Capsule
Budgetting framework
Intermural (MSZ)
Centre of expertise
Amsterdam UMC

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Normal trajectory
Submission date
June 2020
Expected Registration
June 2021
Orphan drug
No
Registration phase
No registration expected
Additional comments
Fabrikant geeft aan dat eindpunt niet gehaald is. Studie is gestopt/teruggetrokken.

3. Therapeutic value

Current treatment options
Huidige behandelopties voor nieuw gediagnosticeerde multipel myeloom patiënten die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie: daratumumab- melfalan- prednison-bortezomib (Dara-MPV) , melfalan-prednison-bortezomib (MPV) of lenalidomide-dexamethason (Rd). (VRd staat ook al in richtlijnen genoemd, indien geregistreerd en vergoed).
Therapeutic value
No judgement
Substantiation
In de tourmaline MM2 studie werd een PFS van 34 maanden in de IRd groep gevonden ten opzichte van 21 maanden in de Rd groep.
Duration of treatment
Median 33 month / months
Frequency of administration
3 times every 4 weeks
Dosage per administration
4 mg
References
Tourmaline MM2 studie; NCT01850524

4. Expected patient volume per year

References
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Additional comments
Het jaarlijks aantal nieuwe Multipel Myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Het aantal patiënten onder de 70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Hiervan zal een deel in aanmerking kunnen komen voor ixazomib.

5. Expected cost per patient per year

Cost
79,344
Additional comments
Kosten per patiënt per jaar zijn berekend op basis van AIP en gelden voor patiënten die een volledig jaar behandeld worden. Momenteel is ixazomib vergoed middels een financiële afspraak tussen Takeda en de zorgverzekeraars. De werkelijke kosten zullen daarom lager liggen.

6. Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

7. Off label use

There is currently nothing known about off label use.

8. Indication extension

Indication extension
No
References
clinicaltrials.gov
Additional comments
Buiten de indicaties in de Horizonscan geen indicatie-uitbreidingen bekend.

9. Other information

There is currently no futher information available.