Extended indication Newly diagnosed Multiple Myeloma (MM)
Therapeutic value No judgement
Registration phase No registration expected

Product

Active substance Ixazomib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Newly diagnosed Multiple Myeloma (MM)
Proprietary name Ninlaro
Manufacturer Takeda
Mechanism of action Proteasome inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Amsterdam UMC

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date June 2020
Expected Registration June 2021
Orphan drug No
Registration phase No registration expected
Additional comments Fabrikant geeft aan dat eindpunt niet gehaald is. Studie is gestopt/teruggetrokken.

Therapeutic value

Current treatment options Huidige behandelopties voor nieuw gediagnosticeerde multipel myeloom patiënten die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie: daratumumab- melfalan- prednison-bortezomib (Dara-MPV) , melfalan-prednison-bortezomib (MPV) of lenalidomide-dexamethason (Rd). (VRd staat ook al in richtlijnen genoemd, indien geregistreerd en vergoed).
Therapeutic value No judgement
Substantiation In de tourmaline MM2 studie werd een PFS van 34 maanden in de IRd groep gevonden ten opzichte van 21 maanden in de Rd groep.
Duration of treatment Median 33 month / months
Frequency of administration 3 times every 4 weeks
Dosage per administration 4 mg
References Tourmaline MM2 studie; NCT01850524

Expected patient volume per year

References NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Additional comments Het jaarlijks aantal nieuwe Multipel Myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Het aantal patiënten onder de 70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Hiervan zal een deel in aanmerking kunnen komen voor ixazomib.

Expected cost per patient per year

Cost 79,344.00
Additional comments Kosten per patiënt per jaar zijn berekend op basis van AIP en gelden voor patiënten die een volledig jaar behandeld worden. Momenteel is ixazomib vergoed middels een financiële afspraak tussen Takeda en de zorgverzekeraars. De werkelijke kosten zullen daarom lager liggen.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
References clinicaltrials.gov
Additional comments Buiten de indicaties in de Horizonscan geen indicatie-uitbreidingen bekend.

Other information

There is currently no futher information available.