Uitgebreide indicatie Newly diagnosed Multiple Myeloma (MM)
Therapeutische waarde Geen oordeel
Registratiefase Geen registratie verwacht

Product

Werkzame stof Ixazomib
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Multipel Myeloma
Uitgebreide indicatie Newly diagnosed Multiple Myeloma (MM)
Merknaam Ninlaro
Fabrikant Takeda
Werkingsmechanisme Proteasoomremmer
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Expertisecentrum Amsterdam UMC

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Juni 2020
Verwachte registratie Juni 2021
Weesgeneesmiddel Nee
Registratiefase Geen registratie verwacht
Aanvullende opmerkingen Fabrikant geeft aan dat eindpunt niet gehaald is. Studie is gestopt/teruggetrokken.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties Huidige behandelopties voor nieuw gediagnosticeerde multipel myeloom patiënten die niet in aanmerking komen voor een stamceltransplantatie: daratumumab- melfalan- prednison-bortezomib (Dara-MPV) , melfalan-prednison-bortezomib (MPV) of lenalidomide-dexamethason (Rd). (VRd staat ook al in richtlijnen genoemd, indien geregistreerd en vergoed).
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing In de tourmaline MM2 studie werd een PFS van 34 maanden in de IRd groep gevonden ten opzichte van 21 maanden in de Rd groep.
Behandelduur Mediaan 33 maand/maanden
Toedieningsfrequentie 3 maal per 4 weken
Dosis per toediening 4 mg
Bronnen Tourmaline MM2 studie; NCT01850524

Verwacht patiëntvolume per jaar

Bronnen NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen Het jaarlijks aantal nieuwe Multipel Myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Het aantal patiënten onder de 70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Hiervan zal een deel in aanmerking kunnen komen voor ixazomib.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 79.344,00
Aanvullende opmerkingen Kosten per patiënt per jaar zijn berekend op basis van AIP en gelden voor patiënten die een volledig jaar behandeld worden. Momenteel is ixazomib vergoed middels een financiële afspraak tussen Takeda en de zorgverzekeraars. De werkelijke kosten zullen daarom lager liggen.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Nee
Bronnen clinicaltrials.gov
Aanvullende opmerkingen Buiten de indicaties in de Horizonscan geen indicatie-uitbreidingen bekend.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.