Ixazomib

Werkzame stof

Ixazomib

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Non-ASCT maintenance  Multiple Myeloma (MM)

1. Product

Merknaam

Ninlaro

Fabrikant

Takeda

Werkingsmechanisme

Proteasoomremmer

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Expertisecentrum

Amsterdam UMC

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

September 2022

Verwachte registratie

September 2023

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

Aanvullende opmerkingen
Datum indiening en registratie op basis van informatie van fabrikant. (2 jaar vertraagd)

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Dara-VMP, VRd en na spoedige registratie en vergoeding Dara-Rd.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

De data uit de fase 3 trial met izaxomib zijn nog niet gepubliceerd maar wel in abstract vorm verschenen. Hierin werd een significante verlenging van de PFS gevonden.

Behandelduur

Mediaan 24 maand/maanden

Toedingsfrequentie

3 maal per 4 weken

Dosis per toediening

3 mg cyclus 1-4, dan 3 of 4 mg cyclus 5-26

Bronnen
Tourmaline MM4 studie
NCT02312258

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

352

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen
Het jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Het aantal patiënten dat non-fit is voor ASCT  (>70 jaar en >65 met comorbiditeiten) komt neer op 352 patiënten.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

79.369

Bronnen
fabrikant: "Kosten per patiënt per jaar zijn berekend op basis van AIP en gelden voor patiënten die een volledig jaar behandeld worden. 
"
Aanvullende opmerkingen
12 Cycles (1 jaar) x€ 6614,14 (AIP 4 mg) = € 79.369,68 (exclusief BTW). Momenteel is ixazomib vergoed middels een financiële afspraak tussen Takeda en de zorgverzekeraars. De werkelijke kosten zullen daarom lager liggen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

27.937.888

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Nee

Aanvullende opmerkingen
Buiten de indicaties in de Horizonscan geen indicatieuitbreidingen bekend.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.