Ixazomib

Active substance Ixazomib
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen Indication extension
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Non-ASCT maintenance  Multiple Myeloma (MM)

Product

Proprietary name Ninlaro
Manufacturer Takeda
Mechanism of action Proteasome inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Centre of expertise Amsterdam UMC

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date September 2022
Expected Registration September 2023
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional comments Datum indiening en registratie op basis van informatie van fabrikant. (2 jaar vertraagd)

Therapeutic value

Current treatment options Dara-VMP, VRd en na spoedige registratie en vergoeding Dara-Rd.
Therapeutic value No judgement
Substantiation De data uit de fase 3 trial met izaxomib zijn nog niet gepubliceerd maar wel in abstract vorm verschenen. Hierin werd een significante verlenging van de PFS gevonden.
Duration of treatment Median 24 month / months
Frequency of administration 3 times every 4 weeks
Dosage per administration 3 mg cyclus 1-4, dan 3 of 4 mg cyclus 5-26
References Tourmaline MM4 studie NCT02312258

Expected patient volume per year

Patient volume

352

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Additional comments Het jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Het aantal patiënten dat non-fit is voor ASCT (>70 jaar en >65 met comorbiditeiten) komt neer op 352 patiënten.

Expected cost per patient per year

Cost 79,369.00
References fabrikant: "Kosten per patiënt per jaar zijn berekend op basis van AIP en gelden voor patiënten die een volledig jaar behandeld worden. "
Additional comments 12 Cycles (1 jaar) x€ 6614,14 (AIP 4 mg) = € 79.369,68 (exclusief BTW). Momenteel is ixazomib vergoed middels een financiële afspraak tussen Takeda en de zorgverzekeraars. De werkelijke kosten zullen daarom lager liggen.

Potential total cost per year

Total cost

27,937,888

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension No
Additional comments Buiten de indicaties in de Horizonscan geen indicatieuitbreidingen bekend.

Other information

There is currently no futher information available.