Ixekizumab

Werkzame stof
Ixekizumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Huidziekten
Uitgebreide indicatie
Taltz is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in children from the age of 6 years and with a body weight of at least 25 kg and adolescents who are candidates for systemic therapy.

1. Product

Merknaam
Taltz
Fabrikant
Eli Lilly
Werkingsmechanisme
Immunosuppressie
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Antilichaam gericht tegen IL-17A

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
November 2019
Verwachte registratie
Juni 2020
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Positieve CHMP-opinie
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in juni 2020.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Etanercept, adalimumab en ustekinumab.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Ixekizumab is een belangrijke aanwinst voor de behandeling van psoriasis bij kinderen, aangezien het een ander werkingsmechanisme dan de huidige beschikbare biologicals heeft.
Behandelduur
Niet gevonden
Bronnen
NCT03073200

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 100

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Aanvullende opmerkingen
Komt in principe beschikbaar voor alle patiënten met matige tot ernstige psoriasis, in Nederland zijn dat er ca. 165.000. Middel zal zijn plek moeten veroveren ten opzichte van andere reeds aanwezige biologicals. Aangezien de indicatie voor patiënten van 6-18 jaar is gesteld is de verwachting dat er niet meer dan 100 patiënten voor in aanmerking komen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
14.118
Bronnen
G-standaard juni 2020
Aanvullende opmerkingen
Apotheekinkoopprijs per verpakking van 80mg: €1086,-Behandelschema (op basis van SmPC en de pivotale registratiestudies): Dosering: 80mg (patienten >50kg (grootste groep) Toedieningsfrequentie: De aanbevolen dosis is 80mg per subcutane injectie in week 0, gevolgd door 40mg (één injectie) in de weken 2, 4, 6, 8, 10, en 12, daarna een onderhoudsdosering van 40mg (één injectie) elke 4 weken. Startjaar: 16 injecties/ jaar= €17.376; Onderhoudsjaar = €1.086,- x 13 = €14.118,- De definitieve dosering is echter nog niet vastgesteld.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

1.411.800

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.