Lanadelumab

Werkzame stof
Lanadelumab
Domein
Chronische immuunziekten
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Chronische immuunziekten overig
Uitgebreide indicatie
Takhzyro is geïndiceerd voor de routinematige preventie van terugkerende aanvallen van hereditair angio-oedeem (HAE) bij patiënten van 12 jaar en ouder.

1. Product

Merknaam
Takhzyro
Fabrikant
Shire
Werkingsmechanisme
Overig
Toedieningsweg
Subcutaan
Toedieningsvorm
Injectie
Bekostigingskader
Extramuraal (GVS)
Aanvullende opmerkingen
Lanadelumab is een potent, specifiek, volledig humaan recombinant immunoglobuline G1 (IgG1) monoclonaal antilichaam dat bindt aan actief plasma kallikreïne en de activiteit remt. Gebonden aan plasma kallikreïne blokkeert lanadelumab splitsing van high molecular weight kininogen (HMWK) en daarmee de productie van bradykinine, waardoor de vorming van angiooedeem voorkomen kan worden.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Accelerated assessment
Indieningsdatum
Maart 2018
Verwachte registratie
November 2018
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie oktober 2018. Geregistreerd in november 2018.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Cinryze, Firazyr en Androgenen.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Lijkt effectiever dan Cinryze en Firazyr.
Behandelduur
doorlopend
Toedingsfrequentie
10 maal per maand
Dosis per toediening
1.000 IE
Bronnen
NCT02586805; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
HELP-studie: Banerji et al., presented at the American College of Allergy, Asthma and Immunology Annual 74th Annual Scientific Meeting, October 26–30, 2017, Boston, MA. Het gebruik in Nederland is gepresenteerd op het HAE symposium in 28 oktober 2016.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

34 - 114

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Fabrikant; GIPdatabank
Aanvullende opmerkingen
Aantal patiënten in overleg met behandelaren afhankelijk van individuele patiëntkenmerken. Uiteindelijk circa 30% van Cinryze (cluster: 0B06ACAO V) na 3 jaar. 114 gebruikers van Cinryze in 2016.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
166.319 - 332.639
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
De kosten van de huidige profylactische behandeling met Cinryze: bij routinepreventie van angio-oedeemaanvallen is de aanbevolen dosering Cinryze 1.000 IE om de 3 of 4 dagen. Een verpakking Cinrzye kost €1.130 (1.000 IE). Per jaar komt dit neer op 112 verpakkingen per jaar (365/3 dagen) of 91 verpakkingen per jaar (365/4 dagen).

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

18.461.446

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Aanvullende opmerkingen
Er zijn op dit moment geen gegevens bekend die off-label gebruik indiceren. Het is bijvoorbeeld onduidelijk of lanadelumab ook ACE-inhibitor induced angioedema voorkomt.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.