Larotrectinib

Werkzame stof
Larotrectinib
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Nieuw middel (specialité)
Hoofdindicatie
Oncologie overig
Uitgebreide indicatie
Vitrakvi as monotherapy is indicated for the treatment of adult and paediatric patients with solid tumours that display a Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK) gene fusion who have a disease that is locally advanced, metastatic or where surgical resection is likely to result in severe morbidity, and who have no satisfactory treatment options.

1. Product

Merknaam
Vitrakvi
Fabrikant
Bayer
Werkingsmechanisme
Tyrosine kinase remmer
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Toedieningsoplossing is ook beschikbaar. Larotrectinib is a potent and highly selective TRK kinase inhibitor. The target for larotrectinib is the TRK family of proteins consisting of TRKA, TRKB, and TRKC.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2018
Verwachte registratie
September 2019
Weesgeneesmiddel
Ja
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Weesgeneesmiddelstatus voor bepaalde tumorlokalisaties. Niet voor algehele indicatie. Was initieel ingediend via de accelerated assessment procedure maar per mei 2019 niet meer als zodanig weergegeven door de EMA. Positieve CHMP-opinie in juli 2019. Geregistreerd per 19/09/2019. Dit middel is in de sluis geplaatst voor de behandeling van kanker per 20-08-2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Diverse behandelopties afhankelijk van localisatie tumor. Momenteel bestaat er nog geen behandeling specifiek voor solide tumoren met een NTRK genfusie.
Therapeutische waarde

Mogelijke meerwaarde

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
De Fase I/II studie van Drilon et al. laat veelbelovende resultaten zien.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedingsfrequentie
2 maal per dag
Dosis per toediening
100 mg
Bronnen
Drilon et al. N Engl J Med 2018; 378:731-739; Laetsch et al. Lancet Oncol. 2018 May;19(5):705-714; NCT02637687; NCT02576431
Aanvullende opmerkingen
Mediane behandelduur nog niet bereikt. Dosering per toediening bij <18 jaar is 100 mg/m2. Fase I voor volwassen patiënten, fase 1/2 voor pediatrische patiënten (SCOUT), fase 2 voor volwassenen en adolescenten (NAVIGATE).

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

> 30

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Hartwig Medical Foundation, 2018; Stransky et al. Nat Commun. 2014 Sep 10; 5: 4846; Gatalica et al. Mod Pathol. 2019 Jan;32(1):147-153; Diaceutics marktonderzoek
Aanvullende opmerkingen
De prevalentie van NTRK gen fusie is 0,3%. Van de 46.000 nieuw gediagnosticeerde patiënten met stadium III-IV kanker hebben dus circa 138 patiënten een NTRK gen fusie. Patiënten komen in aanmerking voor larotrectinib na eerdere systemische therapie te hebben ontvangen (indien beschikbaar). Volgens de NKR heeft 55% van de stadium III-IV patiënten minimaal 1 lijn therapie ontvangen. Dit komt neer op 76 patiënten. Slechts patiënten met een aangetoonde NTRK gen fusie komen in aanmerking voor therapie. 2-3 jaar na introductie van de eerste EGFR, ROS of ALK inhibitors werd circa 40% van de patiënten die in aanmerking komen voor testen getest is op deze mutaties. Dit betekent een mogelijk realistisch patiëntvolume van 30 patiënten. De werkgroep geeft aan dat de inschatting van 30 patiënten erg onzeker is, de daadwerkelijke aantallen zullen nog onderzocht moeten worden in de praktijk.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
200.000 - 400.000
Bronnen
Bayer wants top dollar for larotrectinib, Vantage, November 27, 2018: https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/pricing/bayer-wants-top-dollar-larotrectinib
Aanvullende opmerkingen
Bayer heeft in de VS de lijstprijs gesteld op $33.000 per maand. Een mediane behandelduur is nog niet bereikt bij de klinische studies dus dit zal bij een behandeling van 12 maanden op een totaal van $396.000 uitkomen. Gebaseerd op de Amerikaanse prijs zal de prijs in de EU naar verwachting €200.000-€400.000 bedragen. Voor pediatrische patiënten is er een speciale formulering die rond de $11.000 per maand zou moeten gaan kosten. Bayer heeft in de VS ook aangegeven dat er voor non-responders een pay-for-performance regeling zal komen. Het is niet bekend of dit in Nederland ook het geval gaat zijn. De test om de TRK-fusies aan te tonen zal in de VS rond de $600 liggen. Het testen van mogelijke patiënten zal dus een mogelijk grote extra kostenpost met zich meebrengen. Dit middel is in de sluis geplaatst totdat er een financieel arrangement overeen gekomen is.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

9.000.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Nee

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Nee
Bronnen
Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Indien de EMA het tumor agnostic label goedkeurd worden er geen registratieuitbreidingen verwacht.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.