Extended indication

Vitrakvi als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten

Therapeutic value

Possible added value

Total cost

15,900,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Larotrectinib

Domain

Oncology and Hematology

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Other oncology

Extended indication

Vitrakvi als monotherapie is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met solide tumoren die een neurotrofe tyrosinereceptorkinase (NTRK)-genfusie vertonen, -die een ziekte hebben die lokaal gevorderd of gemetastaseerd is of waarbij de kans groot is dat chirurgische resectie leidt tot ernstige morbiditeit, en -die geen bevredigende behandelopties hebben.

Proprietary name

Vitrakvi

Manufacturer

Bayer

Mechanism of action

Tyrosine kinase inhibitor

Route of administration

Oral

Therapeutical formulation

Capsule

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Additional comments
Toedieningsoplossing is ook beschikbaar. Larotrectinib is a potent and highly selective TRK kinase inhibitor. The target for larotrectinib is the TRK family of proteins consisting of TRKA, TRKB, and TRKC.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

Submission date

August 2018

Expected Registration

September 2019

Orphan drug

Yes

Registration phase

Registered

Additional comments
Weesgeneesmiddelstatus voor bepaalde tumorlokalisaties. Niet voor algehele indicatie. Was initieel ingediend via de accelerated assessment procedure maar per mei 2019 niet meer als zodanig weergegeven door de EMA. Positieve CHMP-opinie in juli 2019. Geregistreerd per 19 september 2019. Dit middel is in de sluis geplaatst voor de behandeling van kanker per 20 augustus 2019.

Therapeutic value

Current treatment options

Diverse behandelopties afhankelijk van lokalisatie tumor. Momenteel bestaat er nog geen behandeling specifiek voor solide tumoren met een NTRK gen fusie.

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

De Fase 1-2 studie van Drilon et al. laat veelbelovende resultaten zien.

Frequency of administration

2 times a day

Dosage per administration

100 mg

References
Drilon et al. N Engl J Med 2018; 378:731-739; Laetsch et al. Lancet Oncol. 2018 May;19(5):705-714; NCT02637687; NCT02576431.
Additional comments
Mediane behandelduur nog niet bereikt.
Dosering per toediening bij <18 jaar is 100 mg/m2. Fase 1 voor volwassen patiënten, fase 1-2 voor pediatrische patiënten (SCOUT), fase 2 voor volwassenen en adolescenten (NAVIGATE).

Expected patient volume per year

Patient volume

30 - 76

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
NKR; Hartwig Medical Foundation, 2018; Stransky et al. Nat Commun. 2014 Sep 10; 5: 4846; Gatalica et al. Mod Pathol. 2019 Jan;32(1):147-153; Fabrikant.
Additional comments
De prevalentie van NTRK gen fusie is 0,3%. Van de 46.000 nieuw gediagnosticeerde patiënten met stadium III-IV kanker hebben dus circa 138 patiënten een NTRK gen fusie. Patiënten komen in aanmerking voor larotrectinib na eerdere systemische therapie te hebben ontvangen (indien beschikbaar). Volgens de NKR heeft 55% van de stadium III-IV patiënten minimaal 1 lijn therapie ontvangen. Dit komt neer op 76 patiënten. Slechts patiënten met een aangetoonde NTRK gen fusie komen in aanmerking voor therapie. 2-3 jaar na introductie van de eerste EGFR, ROS of ALK inhibitors werd circa 40% van de patiënten die in aanmerking komen voor testen getest is op deze mutaties. Dit betekent een mogelijk realistisch patiëntvolume van 30 patiënten. De werkgroep geeft aan dat de inschatting van 30 patiënten erg onzeker is, de daadwerkelijke aantallen zullen nog onderzocht moeten worden in de praktijk. Larotrectinib zal de concurrentie aan moeten gaan met entrectinib.

Expected cost per patient per year

Cost

200,000.00 - 400,000.00

References
Bayer wants top dollar for larotrectinib, Vantage, November 27, 2018: https://www.evaluate.com/vantage/articles/news/pricing/bayer-wants-top-dollar-larotrectinib.
Additional comments
Bayer heeft in de Verenigde Staten de lijstprijs gesteld op $33.000 per maand. Een mediane behandelduur is nog niet bereikt bij de klinische studies dus dit zal bij een behandeling van 12 maanden op een totaal van $396.000 uitkomen. Gebaseerd op de Amerikaanse prijs zal de prijs in de Europa naar verwachting €200.000-€400.000 bedragen. Voor pediatrische patiënten is er een speciale formulering die rond de $11.000 per maand zou moeten gaan kosten. Bayer heeft in de Verenigde Staten ook aangegeven dat er voor non-responders een pay-for-performance regeling zal komen. Het is niet bekend of dit in Nederland ook het geval gaat zijn. De test om de TRK-fusies aan te tonen zal in de Verenigde Staten rond de $600 liggen. Het testen van mogelijke patiënten zal dus een mogelijk grote extra kostenpost met zich meebrengen. Dit middel is in de sluis geplaatst totdat er een financieel arrangement overeen gekomen is.

Potential total cost per year

Total cost

15,900,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

No

References
Fabrikant
Additional comments
Indien de EMA het tumor agnostic label goedkeurt worden er geen registratie uitbreidingen verwacht.

Other information

There is currently no futher information available.