Extended indication

Ebglyss is indicated for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis in adults and adolesc

Therapeutic value

No estimate possible yet

Total cost

12,270,000.00

Registration phase

Registered

Product

Active substance

Lebrikizumab

Domain

Chronic immune diseases

Reason of inclusion

New medicine (specialité)

Main indication

Skin diseases

Extended indication

Ebglyss is indicated for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis in adults and adolescents 12 years and older with a body weight of at least 40 kg who are candidates for systemic therapy.

Manufacturer

Almirall

Portfolio holder

Almirall

Mechanism of action

Interleukin inhibitor

Route of administration

Subcutaneous

Therapeutical formulation

Injection

Budgetting framework

Intermural (MSZ)

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

October 2022

Expected Registration

November 2023

Orphan drug

No

Registration phase

Registered

Additional remarks
Positieve CHMP-opinie in september 2023. Dit geneesmiddel is in november 2023 in de sluis geplaatst voor zover verstrekt in het kader van geneeskundige behandelingen.

Therapeutic value

Current treatment options

Ciclosporine A, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetil/mycofenolzuur, dupilumab en in de toekomst tralokinumab.

Therapeutic value

No estimate possible yet

Substantiation

De verwachting is dat lebrikizumab de concurrentie aan zal gaan met de andere anti-IL13 geneesmiddelen dupilumab en tralokinumab en dat het bijwerkingsprofiel vergelijkbaar is. Er zijn nog geen resultaten van lebrikizumab fase 3 studies. Tralokinumab zal eerder op de markt komen. Het is nog onduidelijk hoe de werkzaamheid van deze producten ten opzichte van elkaar zijn.

Frequency of administration

1 times every 2 weeks

Dosage per administration

250 mg

References
NCT04178967

Expected patient volume per year

Patient volume

< 818

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
Horizonscan Geneesmiddelen dupilumab: N-Control database, UMCU epertisecentrum en publicatie van Garritsen FM et al. (Use of oral immunosuppressive drugs in the treatment of atopic dermatitis in the Netherlands.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 February 27. )
Additional remarks
Het maximale patiëntvolume voor deze indicatie is 2.780. In opdracht van Sanofi heeft NControl de verstrekkingen van 563 apotheken geanalyseerd en is nagegaan hoeveel patiënten met een systemische therapie (cyclosporine, methotrexaat, azathioprine, mycofenolaat mofetyl) behandeld zijn in de afgelopen vier jaar. Aangezien deze vier immunosuppressiva ook voor andere indicaties toegepast worden dan atopische dermatitis, zijn er aantal filtratiestappen geformuleerd om zodoende tot een inschatting van het aantal atopische dermatitis patiënten te kunnen komen. Uit de studie van Van der Schaft J et al. blijkt dat 26,4% van de patiënten die met CsA behandeld wordt, in remissie blijft en met CsA goed onder controle is. Realistisch gezien zullen dus patiënten die goed onder controle zijn met CsA (26,4%), niet behandeld worden met een anti-IL13 geneesmiddel. Zodoende is het realistische patiëntvolume 26,4% lager dan het maximale patiëntvolume. Er wordt naar schatting een marktpenetratie van 10% in 2018, 25% in 2019 en 40% in 2020 verwacht. Dus ongeveer 818 patiënten in 2020. De range die is weergegeven is 10% tot 40%. Het is te verwachten dat het aantal CE patiënten die in aanmerking komt vergelijkbaar is met de inschatting voor dupilumab (zie verwacht patiëntvolume dupilumab). Deze inschatting is gemaakt op basis van orale immunosuppressiva gebruik in Nederland (maximaal 2.046 patiënten). Aangezien de drempel wat lager wordt, verwacht de werkgroep een stijgend aantal CE patiënten die behandeld gaan worden met systemische middelen. De werkgroep verwacht dat lebrikizumab de concurrentie aan zal gaan met tralokinumab en dupilumab.

Expected cost per patient per year

Cost

15,000.00

Additional remarks
De prijs voor lebrikizumab zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met dupilumab. De prijs van dupilumab voor deze leeftijdsgroep bedraagt per patiënt per jaar: €15.000,70 (uitsluitend in het eerste jaar €576,95 erbij voor een éénmalige oplaaddosis).

Potential total cost per year

Total cost

12,270,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

There is currently nothing known about indication extensions.

Other information

There is currently no futher information available.