Lenalidomide

Werkzame stof

Lenalidomide

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie
Revlimid as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for transplant.

1. Product

Merknaam

Revlimid

Fabrikant

Celgene

Werkingsmechanisme

Immunosuppressie

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Immuunmodulator/proteasoom inhibitor. IMiD.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Augustus 2018

Verwachte registratie

Mei 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
Weesgeneesmiddel-status is teruggetrokken. Positieve CHMP-opinie maart 2019. Registratie op 13 mei 2019. In de sluis geplaatst per 11-06-2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

VMP/Rd/VTD/VCD

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Behandelduur

Niet gevonden

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

25 mg

Bronnen
NCT00644228; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide op dag 1-21 van 28 dagen. Mediane behandelduur afhankelijk of patiënt een SCT krijgt (dan 6 kuren) of niet (~24kuren)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 830

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks nieuwe MM patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Patiënten <70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Er worden veel nieuwe behandelmogelijkheden verwacht in 2019, deel van potentiële lenalidomide populatie krijgt al Rd op dit moment. Hoeveel patiënten hiervan daadwerkelijk met LBD zullen worden behandeld moet nog vastgesteld worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

35.000 - 75.000

Bronnen
G-standaard; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Dit zijn alleen de kosten voor lenalidomide.
in de sluis geplaatst tot dat er een financieel arrangement overeen is gekomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

45.650.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

SLE, Behcet, sarcoidose, rNHL

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide en Velcade hebben off-label add-ons

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

lenalidomide+rituximab in rriNHL, en lenalidomide+rituximab+CHOP in ABC DLBCL

Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.