Lenalidomide

Werkzame stof
Lenalidomide
Domein
Oncologie en Hematologie
Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen
Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie
Multipel Myeloma
Uitgebreide indicatie
Revlimid as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for transplant.

1. Product

Merknaam
Revlimid
Fabrikant
Celgene
Werkingsmechanisme
Immunosuppressie
Toedieningsweg
Oraal
Toedieningsvorm
Capsule
Bekostigingskader
Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen
Immuunmodulator/proteasoom inhibitor. IMiD.

2. Registratie

Registratieroute
Centraal (EMA)
Type traject
Normaal traject
Indieningsdatum
Augustus 2018
Verwachte registratie
Mei 2019
Weesgeneesmiddel
Nee
Registratiefase
Geregistreerd
Aanvullende opmerkingen
Weesgeneesmiddel-status is teruggetrokken. Positieve CHMP-opinie maart 2019. Registratie op 13 mei 2019. In de sluis geplaatst per 11 juni 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties
Dara-MPV, MPV, VRd –VRd, Rd.
Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing
Bovenstaande behandelingen krijgen de voorkeur als eerstelijnstherapie. De SWOG trial waarin VRd werd vergeleken met Rd toonde een verbetering van zowel de PFS (43 versus 30 maanden) als de OS (75 versus 64 maanden). Van belang is dat in deze studie tevens patiënten werden behandeld die in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie, slechts 43% was ouder dan 65 jaar. De verbetering in PFS en OS was onafhankelijk van de leeftijd, echter de verschillen waren alleen significant voor PFS in de patiënten jonger dan 65 jaar en voor OS in de patiënten boven de 75 jaar (63 maanden in de VRd arm versus 31 maanden in Rd arm). Gezien de heterogene groep en de niet geplande subanalyses is er een voorkeur voor Dara-MPV1, echter zijn de resultaten wel in die mate verschillend dat RVd de voorkeur heeft boven Rd. De toxiciteit in de VRd arm was hoog, met name polyneuropathie, dit is voor een groot deel te verklaren omdat bortezomib in deze studie intraveneus werd toegediend.
Behandelduur
Niet gevonden
Toedieningsfrequentie
1 maal per dag
Dosis per toediening
25 mg
Bronnen
NCT00644228; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide op dag 1-21 van 28 dagen. Mediane behandelduur afhankelijk of patiënt een SCT krijgt (dan 6 kuren) of niet (~24kuren)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 830

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks nieuwe MM patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Patiënten <70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Er worden veel nieuwe behandelmogelijkheden verwacht in 2019, deel van potentiële lenalidomide populatie krijgt al Rd op dit moment. Hoeveel patiënten hiervan daadwerkelijk met LBD zullen worden behandeld moet nog vastgesteld worden.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten
35.000 - 75.000
Bronnen
G-standaard; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Dit zijn alleen de kosten voor lenalidomide. in de sluis geplaatst tot dat er een financieel arrangement overeen is gekomen.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

45.650.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik
Ja
Indicaties off-label gebruik
SLE, Behcet, sarcoidose, rNHL
Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide en Velcade hebben off-label add-ons

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding
Ja
Indicatieuitbreidingen
lenalidomide+rituximab in rriNHL, en lenalidomide+rituximab+CHOP in ABC DLBCL
Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.