Extended indication Revlimid as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan an
Therapeutic value No judgement
Total cost 45,650,000.00
Registration phase Registered

Product

Active substance Lenalidomide
Domain Oncology and Hematology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Multiple Myeloma
Extended indication Revlimid as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for transplant.
Proprietary name Revlimid
Manufacturer Celgene
Mechanism of action Immunosuppression
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional comments Immuunmodulator/proteasoom inhibitor. IMiD.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
Submission date August 2018
Expected Registration May 2019
Orphan drug No
Registration phase Registered
Additional comments Weesgeneesmiddel-status is teruggetrokken. Positieve CHMP-opinie maart 2019. Registratie op 13 mei 2019. In de sluis geplaatst per 11 juni 2019.

Therapeutic value

Current treatment options Dara-MPV, MPV, VRd –VRd, Rd.
Therapeutic value No judgement
Substantiation Bovenstaande behandelingen krijgen de voorkeur als eerstelijnstherapie. De SWOG trial waarin VRd werd vergeleken met Rd toonde een verbetering van zowel de PFS (43 versus 30 maanden) als de OS (75 versus 64 maanden). Van belang is dat in deze studie tevens patiënten werden behandeld die in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie, slechts 43% was ouder dan 65 jaar. De verbetering in PFS en OS was onafhankelijk van de leeftijd, echter de verschillen waren alleen significant voor PFS in de patiënten jonger dan 65 jaar en voor OS in de patiënten boven de 75 jaar (63 maanden in de VRd arm versus 31 maanden in Rd arm). Gezien de heterogene groep en de niet geplande subanalyses is er een voorkeur voor Dara-MPV1, echter zijn de resultaten wel in die mate verschillend dat RVd de voorkeur heeft boven Rd. De toxiciteit in de VRd arm was hoog, met name polyneuropathie, dit is voor een groot deel te verklaren omdat bortezomib in deze studie intraveneus werd toegediend.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 25 mg
References NCT00644228; Fabrikant
Additional comments Lenalidomide op dag 1-21 van 28 dagen. Mediane behandelduur afhankelijk of patiënt een SCT krijgt (dan 6 kuren) of niet (~24kuren)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 830

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017
Additional comments Jaarlijks nieuwe MM patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Patiënten <70 jaar zonder co-morbiditeiten bedraagt 50%. 95% wordt behandeld (478). Patiënten >70 jaar en >65 met co-morbiditeiten bedraagt 50%. 70% wordt behandeld (352). In totaal worden er dus jaarlijks 478+352=830 patiënten in de eerste lijn behandeld. Er worden veel nieuwe behandelmogelijkheden verwacht in 2019, deel van potentiële lenalidomide populatie krijgt al Rd op dit moment. Hoeveel patiënten hiervan daadwerkelijk met LBD zullen worden behandeld moet nog vastgesteld worden.

Expected cost per patient per year

Cost 35,000.00 - 75,000.00
References G-standaard; Fabrikant
Additional comments Dit zijn alleen de kosten voor lenalidomide. in de sluis geplaatst tot dat er een financieel arrangement overeen is gekomen.

Potential total cost per year

Total cost

45,650,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use Yes
Indications off label use SLE, Behcet, sarcoidose, rNHL
References G-standaard
Additional comments Lenalidomide en Velcade hebben off-label add-ons

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions lenalidomide+rituximab in rriNHL, en lenalidomide+rituximab+CHOP in ABC DLBCL
References Fabrikant

Other information

There is currently no futher information available.