Uitgebreide indicatie

Revlimid as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan an

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Totale kosten

3.850.000,00

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Product

Werkzame stof

Lenalidomide

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname

Indicatieuitbreiding

Hoofdindicatie

Multipel Myeloom

Uitgebreide indicatie

Revlimid as combination therapy with dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, or melphalan and prednisone is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for transplant.

Merknaam

Revlimid

Fabrikant

celgene

Werkingsmechanisme

Immunosuppressie

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Immuunmodulator/proteasoom inhibitor. IMiD.

Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Augustus 2018

Verwachte registratie

Mei 2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Weesgeneesmiddel-status is teruggetrokken. Positieve CHMP-opinie maart 2019. Registratie op 13 mei 2019. Opgenomen in de sluis voor Multipel Myeloom. December 2021: "MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi met bortezomib en dexamethason (Volw.)" Aanspraak status ZN: Nee. "MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi met dexamethason (Volw.)" en  "Eerder onbehandeld MM, niet in aanmerking voor HSCT, 1e lijn, combi met melfalan en prednison (Volw.)," beide aanspraak status ZN: Ja.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Dara-MPV, MPV, VRd –VRd, Rd.

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Bovenstaande behandelingen krijgen de voorkeur als eerstelijnstherapie. De SWOG trial waarin VRd werd vergeleken met Rd toonde een verbetering van zowel de PFS (43 versus 30 maanden) als de OS (75 versus 64 maanden). Van belang is dat in deze studie tevens patiënten werden behandeld die in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie, slechts 43% was ouder dan 65 jaar. De verbetering in PFS en OS was onafhankelijk van de leeftijd, echter de verschillen waren alleen significant voor PFS in de patiënten jonger dan 65 jaar en voor OS in de patiënten boven de 75 jaar (63 maanden in de VRd arm versus 31 maanden in Rd arm). Gezien de heterogene groep en de niet geplande subanalyses is er een voorkeur voor Dara-MPV1, echter zijn de resultaten wel in die mate verschillend dat RVd de voorkeur heeft boven Rd. De toxiciteit in de VRd arm was hoog, met name polyneuropathie, dit is voor een groot deel te verklaren omdat bortezomib in deze studie intraveneus werd toegediend.

Toedieningsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

25 mg

Bronnen
NCT00644228; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide op dag 1-21 van 28 dagen. Mediane behandelduur afhankelijk of patiënt een SCT krijgt (dan 6 kuren) of niet (ongeveer 24 kuren).

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 70

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR; Pakketadvies daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom, ZIN 2017.
Aanvullende opmerkingen
Jaarlijks aantal nieuwe multipel myeloma patiënten bedraagt 1.117, waarvan 90% symptomatisch: 1.006. Patiënten die non-fit zijn voor ASCT zijn >70 jaar of <70 met comorbiditeiten, 70% behandeld (352 patiënten). 80% van deze groep krijgt Dara-Rd dus maximaal 20% van deze groep krijgt een andere behandeling. Eén van de behandelopties is VRd (<70 patiënten).

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

35.000,00 - 75.000,00

Bronnen
G-standaard; Fabrikant.
Aanvullende opmerkingen
Dit zijn alleen de kosten voor lenalidomide.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

3.850.000,00

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

SLE, Behcet, sarcoidose, rNHL

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide en Velcade hebben off-label add-ons.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

lenalidomide+rituximab in rriNHL, en lenalidomide+rituximab+CHOP in ABC DLBCL.

Bronnen
Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.