Lenalidomide

Werkzame stof

Lenalidomide

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Non-hodgkin lymfoom agressief

Uitgebreide indicatie
1e lijn ABC subtype DLBCL in combinatie met  rituximab en CHOP

1. Product

Merknaam

Revlimid

Fabrikant

Celgene

Werkingsmechanisme

Immunosuppressie

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
IMiD

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Juli 2019

Verwachte registratie

Maart 2020

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Huidige behandeloptie is R-CHOP. Voor ABC subtype ook R-CHOP.

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Lenalidomide-R-CHOP: resultaten van de fase 3 studie worden begin 2019 verwacht. De eerste twee fase 3 studies R-CHOP + X bij ABC subtype DLBCL waren negatief (bortezomib, ibrutinib). Celgene gebruikt de nanostring method om ABC subtype te bepalen in deze studie. Nog te vroeg om een oordeel te geven m.b.t. de mogelijke therapeutische waarde.

Behandelduur

Gemiddeld 18 week/weken

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

15 mg

Bronnen
Fabrikant; NCT02285062
Aanvullende opmerkingen
Vaste duur van behandeling: 6 cycli van 3 weken; 18 weken totaal. Per cyclus van 21 dagen wordt lenalidomide op dag 1-14 ingenomen.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

400

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
NKR, Lymphoma Coalition september 2016.
Aanvullende opmerkingen
Ongeveer 1500 patiënten per jaar met DLBCL (NKR). Ongeveer 40% van de DLBCL patiënten heeft subtype ABC (Lymphoma Coalition). Dit gaat om maximaal 600 patiënten. Echter niet iedereen zal met chemo/CHOP behandeld kunnen worden (ouderen, co-morbiditeiten). De inschatting is 400 patienten per jaar.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

21.500

Bronnen
Fabrikant; G-standaard
Aanvullende opmerkingen
2 strips nodig voor een kuur, 2x6=12 strips nodig, 3strips in een doosje, 12/3=4 doosjes per patiënt.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

8.600.000

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

Off label add-ons voor SLE, Bechet, Sarcoidose, rrNHL

Bronnen
Fabrikant

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

lenalidomide+rituximab in rriNHL en RVd

Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.