Lenalidomide

Werkzame stof

Lenalidomide

Domein

Oncologie en Hematologie

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Indicatieuitbreiding IND

Hoofdindicatie

Non-hodgkin lymfoom indolent

Uitgebreide indicatie
Revlimid in combination with rituximab (anti-CD20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (Grade 1 – 3a).

1. Product

Merknaam

Revlimid

Fabrikant

Celgene

Werkingsmechanisme

Immunosuppressie

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Capsule

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Immuunmodulator/T-cel activator. IMiD.

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Type traject

Normaal traject

Indieningsdatum

Maart 2019

Verwachte registratie

December 2019

Weesgeneesmiddel

Ja

Registratiefase

Geregistreerd en vergoed

Aanvullende opmerkingen
Positieve CHMP-opinie in november 2019.

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

RCVP, R Benda, rituximab, O Benda, idelalisib, ibrutinib

Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Lenalidomide / rituximab zal naar verwachting een plek krijgen bij folliculair lymfoom patiënten; in eerste instantie vooral voor chemorefractaire patiënten.

Behandelduur

Gemiddeld 48 week/weken

Toedingsfrequentie

1 maal per dag

Dosis per toediening

20 mg

Bronnen
AUGMENT: NCT01938001
MAGNIFY: NCT01996865
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide op dag 1-21 van 28 dagen voor maximaal 1 jaar. Vaste duur van behandeling.

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10 - 15

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
Budget impact analyse van ibrutinib (Imbruvica) bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie.
Aanvullende opmerkingen
Er zijn 350 patiënten per jaar met FL of MZL die een tweedelijns behandeling starten. Verwacht wordt dat het slechts zal worden ingezet bij een klein aantal patiënten, vanwege het grote aantal behandelopties. De verwachting is dat er 10 - 15 patiënten per jaar gebruik zullen maken van lenalidomide gezien de vele alternatieven.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten

66.500

Bronnen
G-standaard; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen
Dit zijn alleen de kosten voor lenalidomide. Er is een financieel arrangement afgesloten per 1 juni 2020 tot en met 31 december 2021.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

831.250

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

7. Off-label gebruik

Off-label gebruik

Ja

Indicaties off-label gebruik

SLE, Behcet, sarcoidose, rNHL.

Bronnen
G-standaard
Aanvullende opmerkingen
Lenalidomide heeft off-label add-ons.

8. Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding

Ja

Indicatieuitbreidingen

Lenalidomide, Bortezomib, and Dexamethasone combinatie therapie

Bronnen
Fabrikant

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.