Lenalidomide

Werkzame stof Lenalidomide
Domein Oncologie en Hematologie
Reden van opname Indicatieuitbreiding
Hoofdindicatie Non-hodgkin lymfoom indolent
Uitgebreide indicatie Revlimid in combination with rituximab (anti-CD20 antibody) is indicated for the treatment of adult patients with previously treated follicular lymphoma (Grade 1 – 3a).

Product

Merknaam Revlimid
Fabrikant Celgene
Werkingsmechanisme Immunosuppressie
Toedieningsweg Oraal
Toedieningsvorm Capsule
Bekostigingskader Intramuraal (MSZ)
Aanvullende opmerkingen Immuunmodulator/T-cel activator. IMiD.

Registratie

Registratieroute Centraal (EMA)
Type traject Normaal traject
Indieningsdatum Maart 2019
Verwachte registratie December 2019
Weesgeneesmiddel Ja
Registratiefase Geregistreerd en vergoed
Aanvullende opmerkingen Positieve CHMP-opinie in november 2019.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties RCVP, R Benda, rituximab, O Benda, idelalisib, ibrutinib
Therapeutische waarde

Nog geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing Lenalidomide / rituximab zal naar verwachting een plek krijgen bij folliculair lymfoom patiënten; in eerste instantie vooral voor chemorefractaire patiënten.
Behandelduur Gemiddeld 48 week/weken
Toedieningsfrequentie 1 maal per dag
Dosis per toediening 20 mg
Bronnen AUGMENT: NCT01938001 MAGNIFY: NCT01996865
Aanvullende opmerkingen Lenalidomide op dag 1-21 van 28 dagen voor maximaal 1 jaar. Vaste duur van behandeling.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

10 - 15

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen Budget impact analyse van ibrutinib (Imbruvica) bij de behandeling van chronische lymfatische leukemie.
Aanvullende opmerkingen Er zijn 350 patiënten per jaar met FL of MZL die een tweedelijns behandeling starten. Verwacht wordt dat het slechts zal worden ingezet bij een klein aantal patiënten, vanwege het grote aantal behandelopties. De verwachting is dat er 10 - 15 patiënten per jaar gebruik zullen maken van lenalidomide gezien de vele alternatieven.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Kosten 66.500,00
Bronnen G-standaard; Fabrikant
Aanvullende opmerkingen Dit zijn alleen de kosten voor lenalidomide. Er is een financieel arrangement afgesloten per 1 juni 2020 tot en met 31 december 2021.

Mogelijke totale kosten per jaar

Totale kosten

831.250

Dit bedrag geeft een indicatie van de totale kosten. Het is de uitkomst van het gemiddelde verwacht patiëntvolume maal de gemiddelde kosten per patiënt; beiden per jaar.

Off-label gebruik

Off-label gebruik Ja
Indicaties off-label gebruik SLE, Behcet, sarcoidose, rNHL.
Bronnen G-standaard
Aanvullende opmerkingen Lenalidomide heeft off-label add-ons.

Indicatieuitbreiding

Indicatieuitbreiding Ja
Indicatieuitbreidingen Lenalidomide, Bortezomib, and Dexamethasone combinatie therapie
Bronnen Fabrikant

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.