Extended indication Advanced or Recurrent Non Small Cell Lung Cancer (1L, non squamous) in combination with pembrolizumab.
Therapeutic value No estimate possible yet
Total cost 194,850,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Lenvatinib
Domain Oncology
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Lung cancer
Extended indication Advanced or Recurrent Non Small Cell Lung Cancer (1L, non squamous) in combination with pembrolizumab.
Proprietary name Lenvima
Manufacturer Eisai
Mechanism of action Tyrosine kinase inhibitor
Route of administration Oral
Therapeutical formulation Capsule
Budgetting framework Intermural (MSZ)
Additional remarks Exacte indicatiestelling nog niet bekend. Receptortyrosinekinase inhibitor van VEGFR1, 2 en 3, FGFR1, 2, 3 en 4 en PDGFRα, KIT en RET

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Orphan drug No
Registration phase Clinical trials
Additional remarks NCT03829319

Therapeutic value

Current treatment options Standaardbehandelingen zijn de combinatie platinum-pemetrexed-pembrolizumab en de combinatie carboplatin-paclitaxel-bevacizumab-atezolizumab. De combinatie nivolumab-ipilimumab is op dit moment in de sluis en is mogelijk op termijn een standaardoptie.
Therapeutic value No estimate possible yet
Substantiation De resultaten van de studie zijn tot nu toe bemoedigend.
Duration of treatment Not found
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 8mg (= maximum startdosering. Dosisreductiestappen 6mg, 4mg, 2mg)
References Studie: MK-7902-006/E7080-G000-315/LEAP-006 (NCT03829319)

Expected patient volume per year

Patient volume

< 4,500

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References NKR2018 (1); Pakketadvies sluisgeneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met activerende EGFR-mutaties (2);
Additional remarks In 2018 waren er 10.190 diagnoses NSCLC in Nederland. Dit betrof 1.724 stadium I, 921 stadium II, 2.452 stadium III (waarvan zo'n 55% stadium IIIa en zo'n 45% stadium IIIb), 5.062 stadium IV en 31 onbekend (1). Betreft stadium IV. Hier komen nog patiënten bij uit eerdere stadia die verslechteren naar stadium IV. Binnen een jaar is de inschatting dat dit 20% van stadium I/II bedraagt (529 patiënten) en 50% van stadium III (1.226 patiënten). In totaal bedraagt deze groep dus zo'n 6.850 patiënten (2). Van deze patiënten zal maximaal 65% een eerstelijnsbehandeling krijgen, dat komt neer op <4.500 patiënten (3).

Expected cost per patient per year

Cost 43,300.00
References G-standaard
Additional remarks AIP per april 2021: €1.780,12 verpakking van 30 capsules (4mg of 1mg). NB 1mg capsule is nog niet geregistreerd! Uitgaande van een behandeling van maximaal 8mg/dag (= maximaal 2 capsules) voor 12 maanden zou dat gaan om €43.300 per patiënt per jaar.

Potential total cost per year

Total cost

194,850,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

There is currently nothing known about off label use.

Indication extension

Indication extension Yes

Other information

There is currently no futher information available.