Letermovir

Active substance
Letermovir
Domain
Infectious diseases
Reason of inclusion in Horizonscan Geneesmiddelen
New medicine (specialité)
Main indication
Viral infections
Extended indication
Geïndiceerd voor de profylaxe van cytomegalovirus (CMV)-reactivatie en -ziekte bij volwassen CMV-seropositieve [R+] ontvangers van een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT).

1. Product

Proprietary name
Prevymis
Manufacturer
MSD
Mechanism of action
Virus inhibitor
Route of administration
Oral
Therapeutical formulation
Tablet
Centre of expertise
Academische centra waar (zowel orgaan als stamcel) transplantaties worden verricht.
Additional comments
CMV-DNA-terminasecomplex remmer. Naast tablet ook beschikbaar middels intraveneuze injectievloeistof. Bekostigingskader: GVS voor tabletten / MSZ voor IV. Remming CMV-DNA-terminasecomplex.

2. Registration

Registration route
Centralised (EMA)
Type of trajectory
Accelerated assessment
Submission date
May 2017
Expected Registration
January 2018
Orphan drug
Yes
Registration phase
Registered and reimbursed
Additional comments
Positieve CHMP opinie november 2017. Geregistreerd in januari 2018. Op 27-11-2018 heeft Zorginstituut een positief advies gegeven over opname in bijlage 1B van het GVS.

3. Therapeutic value

Current treatment options
(Val)ganciclovir, foscarnet, cidofovir. Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij CMV-infecties. Betreft aanvulling op behandelmogelijkheden.
Therapeutic value
Potential added value
Substantiation
Minder bijwerkingen (niet myelo- of nefrotoxisch), ander aangrijpingspunt dan huidige middelen, dus geen kruisresistentie, goede orale beschikbaarheid. Indicatiegebied is zowel preventie van CMV infectie bij immuungecompromitteerde patiënten.
Duration of treatment
Average 14 week / weeks
Frequency of administration
1 times a day
Dosage per administration
480 mg
References
Melendez DP, Razonable RR. Infect Drug Resist. 2015 Aug 5;8:269-77. doi: 10.2147/IDR.S79131. Bowman LJ. et al. Expert Opin Investig Drugs. 2017 Feb;26(2):235-241. doi: 10.1080/13543784.2017.1274733. Persbericht Merck http://www.mrknewsroom.com/news-release/research-and-development-news/mercks-letermovir-investigational-antiviral-medicine-prev. Clinicaltrials.gov: NCT02137772.

4. Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 300

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
EBMT database
Additional comments
In 2014 zijn er 524 alloBMTs gedaan. Als je uitgaat van een CMV seroprevalentie van 60%, dan zou je op zo’n 300 patiënten per jaar uitkomen als men massaal overgaat op letermovir als profylaxe, ongeacht inschatting van CMV risico. De schatting is dat een groot deel van de CMV seropositieve allo-BMTs letermovir kunnen krijgen, gezien de studies die verschenen zijn, waar het onderscheid tussen hoog-risico en laag-risico patiënten niet werd gemaakt. Als men gaat kiezen voor pre-emptieve therapie (dus behandelen als er reactivatie van CMV optreedt) dan zal het aantal veel lager zijn. Meest waarschijnlijke scenario is dat over een jaar of twee nadat de richtlijnen zijn aangepast letermovir als profylaxe gegeven gaat worden, bij deze allo BMT groep, hetgeen dan neer zou komen op 300 patiënten per jaar (max). Uitbreiding / verandering van indicatie zal langer duren, omdat die studies niet gedaan zijn. Implementatie van richtlijnen zal naar verwachting even duren, dus een aantal van 100 – 150 patiënten na 2 -3 jaar is een realistische inschatting.

5. Expected cost per patient per year

Cost
8,600 - 20,700
References
GVS-rapport 18/11 letermovir (Prevymis®)
Additional comments
Volgens de budget impact analyse van het Zorginstituut kan de prijs per patiënt per jaar, afhankelijk van de type behandeling uiteenlopen van €8.550,00 tot €20.700,00.

6. Potential total cost per year

Total cost

2,930,000

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

7. Off label use

Off label use
Yes
Indications off label use
Bij andere transplantaties zoals bij niertransplantaties.

8. Indication extension

Indication extension
Yes
Indication extensions
Solide orgaantransplantaties en pediatrische seropositieve HSCT ontvangers.
References
Fabrikant; Clinicaltrials.gov

9. Other information

There is currently no futher information available.