Extended indication Extension of indication to include treatment of prophylaxis of cytomegalovirus in kidney transplant
Therapeutic value Possible added value
Registration phase Registration application pending

Product

Active substance Letermovir
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Viral infections other
Extended indication Extension of indication to include treatment of prophylaxis of cytomegalovirus in kidney transplant recipients (KTR) for PREVYMIS.
Proprietary name Prevymis
Manufacturer MSD
Portfolio holder MSD
Mechanism of action Virus inhibitor
Additional remarks Bekostigingskader: GVS voor tabletten / MSZ voor IV.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date March 2023
Expected Registration January 2024
Orphan drug Yes
Registration phase Registration application pending

Therapeutic value

Current treatment options Valganciclovir
Therapeutic value Possible added value
Substantiation Letermovir heeft een gunstig bijwerkingenprofiel in vergelijking met valganciclovir. Letermovir geeft wel wat interacties maar is niet nefrotoxisch en niet beenmerg toxisch de verwachting is dan ook dat letermovir de voorkeur gaat hebben.
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 240 mg - 480 mg
References NCT03443869
Additional remarks 480mg (or 240 mg when co-administered with cyclosporin A) Huidige behandeloptie wordt ingezet binnen 10 dagen na niertransplantatie tot aan 200 dagen na transplantatie, letermovir zal naar verwachting vergelijkbaar ingezet worden. Wel geldt dat als het in combinatie met cylclosporine wordt gegeven dat de dosering gehalveerd kan worden.

Expected patient volume per year

References Nierstichting
Additional remarks In 2019 vonden er 951 niertransplantaties plaats.

Expected cost per patient per year

References medicijnkosten.nl, GIP-databank
Additional remarks Prevymis tablet filmomhuld 240mg Letermovir €163,50 per stuk inclusief BTW Prevymis tablet filmomhuld 480mg Letermovir €327 per stuk inclusief BTW. De prijs per patiënt per jaar voor de huidig geregistreerde indicatie betreft in 2021 €19.525.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Zie andere indicatie op de Horizonscan Geneesmiddelen

Other information

There is currently no futher information available.