Extended indication

Extension of Letermovir From Day 100 to Day 200 Post-transplant for the Prevention of Cytomegaloviru

Therapeutic value

Possible added value

Registration phase

Clinical trials

Product

Active substance

Letermovir

Domain

Infectious diseases

Reason of inclusion

Indication extension

Main indication

Viral infections other

Extended indication

Extension of Letermovir From Day 100 to Day 200 Post-transplant for the Prevention of Cytomegalovirus Infection in Hematopoietic Stem Cell Transplant

Proprietary name

Prevymis

Manufacturer

MSD

Portfolio holder

MSD

Mechanism of action

Virus inhibitor

Additional remarks
Bekostigingskader: GVS voor tabletten / MSZ voor IV.

Registration

Registration route

Centralised (EMA)

Type of trajectory

Normal trajectory

ATMP

No

Submission date

2023

Expected Registration

2024

Orphan drug

Yes

Registration phase

Clinical trials

Therapeutic value

Therapeutic value

Possible added value

Substantiation

Met name de hoog risico patiënten en de graft versus host patiënten worden al langer dan 100 dagen in de praktijk behandeld. De indicatie-uitbreiding naar 200 dagen ligt dan ook in de lijn der verwachting.

Duration of treatment

Average 200 day / days

Frequency of administration

1 times a day

Dosage per administration

240 mg - 480 mg

References
NCT03930615
Additional remarks
Deelnemers die HSCT-transplantatie en 100 dagen LET-profylaxe kregen, werden gerandomiseerd naar een extra 100 dagen LET (480mg eenmaal daags alleen of 240mg eenmaal daags voor deelnemers aan ciclosporine A) behandeling.

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References
GIP databank (1); Expert opinie (2);
Additional remarks
Huidige aantal gebruikers letermovir betreft 94 in 2021 (1). Als er uitgegaan wordt van een CMV seroprevalentie van 60%, dan zouden er zo’n 300 patiënten per jaar in aanmerking komen als men massaal overgaat op letermovir als profylaxe, ongeacht inschatting van CMV risico. De schatting is dat een groot deel van de CMV seropositieve allo-BMTs letermovir kunnen krijgen, gezien de studies die verschenen zijn, waar het onderscheid tussen hoog-risico en laag-risico patiënten niet werd gemaakt. Als men gaat kiezen voor pre-emptieve therapie (dus behandelen als er reactivatie van CMV optreedt) dan zal het aantal veel lager zijn. Het meest waarschijnlijke scenario is dat over een jaar of twee nadat de richtlijnen zijn aangepast letermovir als profylaxe gegeven zal worden, bij deze allo BMT groep, hetgeen dan neer zou komen op maximaal 300 patiënten per jaar. Uitbreiding / verandering van indicatie zal langer duren, omdat die studies niet gedaan zijn. Implementatie van richtlijnen zal naar verwachting even duren, dus een aantal van 100 – 150 patiënten na 2 -3 jaar is een realistische inschatting (2).

Expected cost per patient per year

References
GVS-rapport 18/11 letermovir (Prevymis®)
Additional remarks
Volgens de budget impact analyse van het Zorginstituut op basis van de originele indicatie kan de prijs per patiënt per jaar afhankelijk van de type behandeling uiteenlopen van €8.550,00 tot €20.700,00. De prijs per patiënt per jaar betreft in 2021 is €19.525.

Potential total cost per year

There is currently nothing known about the possible total cost.

Off label use

Off label use

No

Indication extension

Indication extension

Yes

Indication extensions

Zie andere indicatie op de Horizonscan Geneesmiddelen

Other information

There is currently no futher information available.