Extended indication Extension of Letermovir From Day 100 to Day 200 Post-transplant for the Prevention of Cytomegaloviru
Therapeutic value Possible added value
Total cost 7,500,000.00
Registration phase Clinical trials

Product

Active substance Letermovir
Domain Infectious diseases
Reason of inclusion Indication extension
Main indication Viral infections other
Extended indication Extension of Letermovir From Day 100 to Day 200 Post-transplant for the Prevention of Cytomegalovirus Infection in Hematopoietic Stem Cell Transplant.
Proprietary name Prevymis
Manufacturer MSD
Portfolio holder MSD
Mechanism of action Virus inhibitor
Additional remarks Bekostigingskader: GVS voor tabletten / MSZ voor IV.

Registration

Registration route Centralised (EMA)
Type of trajectory Normal trajectory
ATMP No
Submission date 2024
Expected Registration 2025
Orphan drug Yes
Registration phase Clinical trials
Additional remarks goedkeuring verlengd gebruik is er inmiddels al

Therapeutic value

Therapeutic value Possible added value
Substantiation Met name de hoog risico patiënten en de graft versus host patiënten worden al langer dan 100 dagen in de praktijk behandeld. De indicatie-uitbreiding naar 200 dagen ligt dan ook in de lijn der verwachting.
Duration of treatment Average 200 day / days
Frequency of administration 1 times a day
Dosage per administration 240 mg - 480 mg
References NCT03930615
Additional remarks Deelnemers die HSCT-transplantatie en 100 dagen LET-profylaxe kregen, werden gerandomiseerd naar een extra 100 dagen LET (480mg eenmaal daags alleen of 240mg eenmaal daags voor deelnemers aan ciclosporine A) behandeling.

Expected patient volume per year

Patient volume

100 - 150

Market share is generally not included unless otherwise stated.

References GIP databank (1); Expert opinie (2);
Additional remarks Huidige aantal gebruikers letermovir betreft 94 in 2021 (1). Als er uitgegaan wordt van een CMV seroprevalentie van 60%, dan zouden er zo’n 300 patiënten per jaar in aanmerking komen als men massaal overgaat op letermovir als profylaxe, ongeacht inschatting van CMV risico. De schatting is dat een groot deel van de CMV seropositieve allo-BMTs letermovir kunnen krijgen, gezien de studies die verschenen zijn, waar het onderscheid tussen hoog-risico en laag-risico patiënten niet werd gemaakt. Als men gaat kiezen voor pre-emptieve therapie (dus behandelen als er reactivatie van CMV optreedt) dan zal het aantal veel lager zijn. Het meest waarschijnlijke scenario is dat over een jaar of twee nadat de richtlijnen zijn aangepast letermovir als profylaxe gegeven zal worden, bij deze allo BMT groep, hetgeen dan neer zou komen op maximaal 300 patiënten per jaar. Uitbreiding / verandering van indicatie zal langer duren, omdat die studies niet gedaan zijn. Implementatie van richtlijnen zal naar verwachting even duren, dus een aantal van 100 tot 150 patiënten na 2 á 3 jaar is een realistische inschatting (2).

Expected cost per patient per year

Cost < 60,000.00
References GVS-rapport 10/2018 (Prevymis®)
Additional remarks Zoals in de Budgetimpact analyse door Zorginstituut Nederland (12 oktober 2018) ten behoeve van de GVS aanvraag werd aangenomen, zijn de apotheekinkoopprijzen voor de verschillende toedieningsvormen van Prevymis als volgt: - 1 vial 240mg vial: €165 - 28 tabletten à 240mg: €4.200 = €150 per tablet - 28 tabletten à 480mg: €8.400 = €300 per tablet De kosten voor 1 patiënt die 200 dagen eenmaal daags 480mg orale therapie gebruikt zijn dan €60.000. In de Budget impactanalyse is destijds (2018) gerekend met een gemiddelde behandelduur van 69 dagen. In de huidige fase 3 registratiestudie (PMID 29211658) is de mediane behandelduur 82 dagen. Ongeveer een kwart van de patiënten maakt gedurende een korte periode (gemiddeld 12 dagen) gebruik van intraveneuze toediening. Ook werd daarin gerekend met de dosisaanpassing naar 240mg voor 52% van de patiënten.

Potential total cost per year

Total cost

7,500,000.00

This amount gives an indication of the total cost. It is the result of the average expected patient volume times the average cost per patient. both per year.

Off label use

Off label use No

Indication extension

Indication extension Yes
Indication extensions Zie andere indicatie op de Horizonscan Geneesmiddelen

Other information

There is currently no futher information available.