Leuco-methylthioninium

Werkzame stof

Leuco-methylthioninium

Domein

Neurologische aandoeningen

Reden van opname in Horizonscan Geneesmiddelen

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Dementie

Uitgebreide indicatie
Alzheimer’s disease, mild-to-moderate.

1. Product

Merknaam

LMTX

Fabrikant

TauRx

Werkingsmechanisme

Overig

Toedieningsweg

Oraal

Toedieningsvorm

Tablet

Bekostigingskader

Extramuraal (GVS)

2. Registratie

Registratieroute

Centraal (EMA)

Verwachte registratie

2019

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Klinische studies

3. Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

donepezil, galantamine, rivastigmine.

Therapeutische waarde

Geen oordeel

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Leuco-methylthioninium zou een eerste disease modifying behandeling kunnen worden voor Alzheimer's. Echter, er zijn twijfels over de mogelijke effectiviteit.

Behandelduur

Niet gevonden

Bronnen
"The results of study TRx-237-015 suggested the hypothesis that LMTM
might be effective only as monotherapy" (Wilcock et al. J Alzheimer's Disease 2018)

4. Verwacht patiëntvolume per jaar

Patiëntvolume

< 21.000

Marktaandeel wordt in de regel niet meegenomen tenzij anders vermeld.

Bronnen
http://www.levenmetalzheimer.nl/content/alzheimer/feiten-cijfers.asp, https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2016/inzet-medicijnen-bij-dementie-loopt-terug
Aanvullende opmerkingen
In Nederland zijn 270.000 mensen dement. Hiervan hebben 160.000 tot 190.000 mensen de ziekte van Alzheimer (max 70%). In totaal waren er in totaal 30.000 geneesmiddelengebruikers, die medicijnen kregen tegen dementie (SFK), uitgaande van 70% zal het maximaal gaan om 21.000 patiënten. Afhankelijk van de therapeutische waarde kan dit aandeel patiënten oplopen.

5. Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

6. Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

7. Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

8. Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

9. Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.