Uitgebreide indicatie

Lidbree is geïndiceerd voor topische anesthesie tegen matige acute pijn tijdens cervicale en intra-u

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Registratiefase

Geregistreerd

Product

Werkzame stof

Lidocaïne

Domein

Neurologische aandoeningen

Reden van opname

Nieuw middel (specialité)

Hoofdindicatie

Pijn

Uitgebreide indicatie

Lidbree is geïndiceerd voor topische anesthesie tegen matige acute pijn tijdens cervicale en intra-uteriene procedures, bij volwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar.

Merknaam

Lidbree 4% intrauterine gel

Fabrikant

Gedeon

Toedieningsweg

Endocervicaal

Toedieningsvorm

Gel voor endocervicaal gebruik

Bekostigingskader

Intramuraal (MSZ)

Aanvullende opmerkingen
Novel, proprietary thermo gelling intrauterine formulation that can provide significant pain relief during common gynecological procedures.

Registratie

Registratieroute

Decentraal

Type traject

Normaal traject

Bijzonderheid

Nieuwe toedieningsvorm

Indieningsdatum

Oktober 2018

Verwachte registratie

Augustus 2020

Weesgeneesmiddel

Nee

Registratiefase

Geregistreerd

Aanvullende opmerkingen
De fabrikant geeft aan dat er nog geen besluit genomen is of er al dan niet een vergoeding aangevraagd zal worden voor Lidbree. 
Mogelijk wordt het op de markt gebracht zonder vergoeding.

Therapeutische waarde

Huidige behandelopties

Alternatieven zijn het vooraf innemen van NSAIDs of lokale lidocaïne (para)cervicale injectie.

Therapeutische waarde

Nog geen inschatting mogelijk

Deze inschatting doet geen uitspraak over de mogelijke opname in het pakket.

Onderbouwing

Alternatieven zijn het vooraf innemen van NSAID's, maar dit is vaak onvoldoende. Het geven van lokale lidocaïne (para)cervicaal direct voorafgaand aan een ingreep is vaak een oplossing, maar deze injectie is pijnlijk. Verschillende onderzoeken laten geen toegevoegde waarde in effectiviteit zien ten opzichte van NSAID's of spray. De meerwaarde van deze behandeling zal liggen in de wijze van toediening.

Behandelduur

eenmalig

Dosis per toediening

8,5ml

Bronnen
CBG, SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN (Smpc);
Aanvullende opmerkingen
Als de applicator correct geplaatst is, kan 8,5ml gel cervicaal en intra-uterien afgegeven worden met een spuit. Eén ml bevat 42mg lidocaïne.

Verwacht patiëntvolume per jaar

Er is op dit moment niets bekend over het verwachte patiëntvolume.

Verwachte kosten per patiënt per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de verwachte kosten.

Mogelijke totale kosten per jaar

Er is op dit moment niets bekend over de mogelijke totale kosten.

Off-label gebruik

Er is op dit moment niets bekend over off-label gebruik.

Indicatieuitbreiding

Er is op dit moment niets bekend over indicatieuitbreidingen.

Overige informatie

Er is op dit moment geen overige informatie.